Kretseum sprider kunskap om Malmös undre värld

l fungerande vatten och avlopp är en förutsättning för
vår stads tillväxt och utveckling. Därför arbetar VA SYD
aktivt med information så att alla som bor i staden ska
kunna bidra på sitt sätt för att vara rädda om vårt vatten
och vår miljö.

Det här är så viktigt och vi måste lyfta dessa frågor. Människor skapar
restprodukter som vi absolut inte vill ha i våra vatten och genom information
och kommunikation kan vi vara med och påverka det och se till att så
lite som möjligt hamnar där, säger Katarina Pelin, VA SYDs förbundsdirektör.

Antalet malmöbor förväntas fortsätta att öka
med cirka 5 500 personer per år fram till 2026. Det
innebär många utmaningar. En av utmaningarna är
att stadens infrastruktur för vatten och avlopp måste
byggas ut och stora delar börjar bli gammalt och
byggdes för över 50 år sedan. Under samma period
har befolkningen nästan fördubblats. Även klimatförändringar
som bland annat leder till skyfall och
stora regnmassor, innebär stor belastning för
Malmös vatten- och avloppssystem. Under Malmö
finns det 2 450 kilometer ledningar för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Om ledningarna
skulle läggas på rad räcker de ända ner till Malaga i södra Spanien.

Katarina Pelin som tillträdde som förbundsdirektör
för VA SYD för ett drygt halvår sedan, anser
att information och utbildning är en viktig del för
att Malmö ska kunna växa på ett hållbart sätt, och
alla som bor i staden har en viktig roll och kan påverka
vad som spolas ner i toaletten och med vattnet.
Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum i
Hyllie är navet i VA SYDs informationsverksamhet
och där riktar man speciellt in sig på att inspirera
och lära barn och ungdomar.
– Vi vill sprida kunskap om den undre världen,
den dolda infrastrukturen som finns under marken,
så att alla förstår hur vatten- och avloppsinfrastruktur
fungerar i en stad. Jag är övertygad om att information till ungdomar
ger resultat. Om några år är barnen vuxna och vi vill att de ska bli goda
ambassadörer, och gå hem från oss med ny kunskap som sedan sprids vidare,
säger Amanda Haux, pedagog på Kretseum.
Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum startades 2015 och består också
av Hyllie vattenpark, studiebesök på avloppsreningsverk och besök på skolor.
Kretseum arbetar med att på ett inspirerande och interaktivt sätt lära ut hur
vatten, avfall och energi hanteras. I Hyllie vattenpark finns tio experimentella
platser som gör parken till ett spännande utflyktsmål för Malmös skolor.