Kommundirektören 5 nycklar till framgång

Christina Rapp– Det gäller att fokusera på uppdragen,
alltså det som politiken
beslutat att vi ska göra,
och inte göra en massa andra
saker. Hela tiden med inriktning
på dem vi jobbar för,
oavsett om det handlar om
socialtjänst eller nyinflyttade
i Barkarbystaden.

Det säger Christina Rapp Lundahl,
som sedan juni 2015 är kommundirektör
i Järfälla, där hon leder en organisation
med närmare 5 000 anställda. En
utmaning bara det. Nu förväntas dessutomkommundirektör Christina Rapp
Järfälla växa med nästan det dubbla under
de närmaste 15 åren. 75 000 Järfällabor
ska bli 130 000. Som en helt ny stad.
– Visst är det en tuff utmaning vi har
tagit på oss men samtidigt oerhört spännande,
säger Christina Rapp Lundahl, som
beskriver sig själv som en resultatinriktad
själ som gillar att köra full fart framåt.

Hon betonar att hon inte skulle ha tagit
jobbet som kommunens högsta tjänsteman
om hon inte visste att det mycket väl
går att hantera det jätteuppdrag som kommunens
politiker och tjänstemän nu har.
Det vill säga, att främja och förbättra de
nuvarande invånarnas välfärd och samtidigt
leda utvecklingsarbetet framåt på ett
hållbart sätt. Även i en extrem tillväxtperiod
som den Järfälla nu befinner sig i.
Massor av bostäder ska byggas, minst
14 000 som är Järfälla kommuns regionala
åtagande. Ambitionen är det dubbla.
Men det räcker naturligtvis inte med bostäder.
Allt det där andra som ett väl fungerande
samhälle behöver måste också
fram. Utbild ning, vård, omsorg, gator,
vatten, renhållning och så vidare.
– Under tiden måste givetvis alla ordinarie
kommunala verksamheter fungera
precis som vanligt, så smidigt och effektivt
som möjligt, och helst ännu bättre än idag.

Efter att ha arbetat 30 år i offentlig tjänst,
senast som stadsdelsdirektör i Stockholms
stad, har Christina Rapp Lundahl
samlat på sig en ansenlig mängd kunskap
och erfarenhet om hur man lyckas med
offentliga uppdrag. Här är fem nycklar
som hon gärna delar med sig av:
Nyckel nummer ett är som sagt att fokusera
på uppdraget. Därefter kommer
ledarskapets stora betydelse. Det gäller i
alla led, särskilt långt ut i organisationen.
– Chefen är en förebild som behöver få
stöd och utvecklingsmöjligheter att våga
ta plats och utrymme. Alla medarbetare
behövs och det gäller att försöka locka
fram det bästa ur alla.
Nyckel nummer tre är kommunikation,
både extern och intern. Det handlar både
om att ta in synpunkter och att berätta om
allt som sker. Internt gäller det att få med
alla på resan, att hela tiden prata om vart
vi är på väg, att se nästa station.
– Den fjärde nyckeln till att lyckas är
att sträva efter smidiga processer och ha
ett processtänk, att få varje medarbetare
att se sig själv som en länk i en kedja där
det gäller att tillföra ett värde, innan informationen
eller vad det nu är går vidare.

Den sista nyckeln är uppföljning. Hur
har det gått, är vi nöjda, kan vi göra det
ännu bättre, i så fall hur? Det gäller att
hela tiden ha koll bakåt för att kunna gå
framåt.
– Med de här nycklarna på plats är jag
övertygad om att vi klarar utmaningen,
säger Christina Rapp Lundahl med ett leende
och konstaterar:
– Det här är ett väldigt roligt jobb!

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm