Järfälla – ett näringsliv i expansion

Fredrik PerssonNär Järfälla växer så gäller det att
näringslivet hänger med. Både vad
gäller tillväxt och fler arbetstillfällen
som att ta tillvara de nya
möjligheterna.

För att främja utvecklingen av näringslivet
i Järfälla lanserade kommunen
för ett år sedan Järfälla Näringsliv
AB. Bolagets vd, Fredrik Persson, berättar
att man kommit en bra bit på vägen att sätta
organisationen, men att en hel del arbete
återstår.
– Det tar alltid tid att komma igång med
en ny organisation, men det har varit ett
spännande år och vi har många bra idéer
och projekt igång.
De övergripande målen för bolaget är
att öka inflyttningen av företag, att stödja
utvecklingen av befintliga företag, att öka
nyföretagandet, samt att öka kännedomen
om Järfälla som en attraktiv besöksdestination.
Under året har bolaget arbetat
med att ta fram en näringslivsstrategi som
ska presenteras under våren. Ett viktigt
steg, menar Fredrik Persson.
– Den kommer att bli vägledande för
kommunens arbete med näringslivsfrågor,
men framförallt kommer den att etablera
samsyn kring näringslivets utveckling
i Järfälla. Vad vill vi med näringslivet i
Järfälla, helt enkelt.

Han berättar vidare att en nyckelfaktor
för att få ett framgångsrikt näringslivsarbete
är att arbeta tillsammans med Järfällas
alla lokala företagare. Därför är det ingen
slump att styrelsen i bolaget består av representanter
från både kommunen och
näringslivet samt att strategin tas fram i
nära samarbete med lokala aktörer.
Men brobyggandet börjar bara med detta.
Fredrik Persson planerar för att hitta
nya samverkansmöjligheter och arenor.
– Eftersom vår uppgift är att utveckla näringslivet
måste vi ge alla tänkbara nycklar
för tillväxt. Jag tror att framgångskonceptet
är att utveckla dialogen mellan det offentliga,
näringslivet och civilsamhället. Det är
ju i Järfälla vi alla bor eller verkar. Det förenar
oss och det måste vi ta tillvara.
– Förutsättningarna har aldrig varit bättre
än nu. Vi har ett starkt näringsliv som
präglas av handel och logistik – självklart
med välkända Barkarby handelsplats i
spetsen, som står för en stor del av handelsnäringen.
Vi har även många större aktörer
inom logistik och kvalificerad industriproduktion
som UPS, Postnord, Saabgroup och
Arla med flera hundra anställda. Det vi arbetar
på framöver är att attrahera fler små
och medelstora företag inom tjänstenäringar,
säger Fredrik Persson och pekar på flera
faktorer som talar för Järfälla.
Bland annat det geografiska läget alldeles
intill E18 och Mälarbanan. Dessutom
innebär tunnelbanans utbyggnad till
Barkarby och Förbifarten sammantaget
helt nya konkurrensfördelar.
– Då pratar vi ett exceptionellt infrastrukturläge.
Mitt i den noden byggs just
nu Barkarbystaden, där vi också planerar
för kontorslägen som kommer att innebära
en ökning med tusentals arbetsplatser.