Investeringar för miljön och framtiden

Sörabs miljöchefJohanna LebackI norra Vallentuna, i höjd med
Roslagsstoppet och ett stenkast in
från E18, ligger Löt Avfallsanläggning.
Slutstationen för det avfall vi inte kan
nyttja som resurser i dag. Här
hamnar glädjande nog bara runt två
procent av allt hushålls- och byggavfall
som SÖRAB hanterar på ett år.

I en deponi, eller soptipp som gemene
man kanske säger, bildas gas när avfallet
bryts ned. Det vore illa om den gasen kom
ut i atmosfären, därför samlas den upp och
kan nyttjas som värmekälla internt på anläggningen
och Roslagsstoppet.
Det bildas
även lakvatten när regn strilar genom högen
med avfall. I det finns diverse tungmetaller
och näringsämnen och det är viktigt
att även det samlas upp och inte kommer
ut orenat i omgivningen. På Löt finns
en lokal lakvattenrening som är byggd i
flera olika steg. Under 2014 investerades
det i ett nytt reningssteg, en så kallad KBR
(kontinuerlig biologisk rening). Här omvandlas
kväve i form av ammonium med
hjälp av bakterier till nitrat och nitrit och
slutligen kvävgas.
– Anläggningen visade sig rena ammonium
väldigt bra och sedan den togs i
bruk har halterna av kväve i det utgående
vattnet varit väldigt låga vilket gör att
kväveutsläppen 2014 är betydligt mindre
än utsläppen 2013, berättar Johanna
Leback, miljöchef på SÖRAB. Vattnet i
anläggningen kommer framöver att värmas
upp med hjälp av en panna som eldas
med deponigas. Uppvärmningen förlänger
säsongen för den biologiska reningen
med flera månader eftersom bakterierna
mår bäst vid temperaturer över 10 grader.

– SÖRABs ekonomi ska möjliggöra
att vi kan ta ansvar för gårdagens, dagens
och framtida avfall, säger Johan
Lausing, vice VD på SÖRAB. Vi vill
förflytta oss uppåt i EU:s avfallstrappa
och röra oss mot mer återbruk och återvinning,
fortsätter Lausing. Därför är
det roligt att en av SÖRABs större satsningar
2015 är en mobil återvinningscentral
som ägarkommunerna kan prenumerera
på. Återvinningen kommer
närmare invånaren, vilket ligger helt i
linje med vårt mål att det ska vara lätt
att göra rätt.