Tretton nya elbilsladdare

LANDSKRONA ENERGIS publika ladd-infrastruktursatsning
väntas stå klar under året, och kommer enligt företagets
beräkningar årligen att leda till att 8 900 kilo
koldioxid aldrig släpps ut i atmosfären. Även om en
stor del av ett elfordons laddning sker i hemmet, så är
möjlighet till laddning när man är ute och kör en viktig
faktor för att fler ska välja elfordon, i synnerhet för
fordonsägare som kör längre sträckor.
Landskrona Energi planerar därför att placera ut tre
snabbladdare och tio normalladdare i staden, bland annat
på parkeringar i anslutning till Landskrona Station
och Venterminalen.