Hastighetståg via Mölndal

Mölndal VäxerDen planerade hastighetsbanan
för snabbtåg mellan Göteborg
och Stockholm kan komma att
dras via Mölndal, med en ny station
vid Mölndals Bro.

– Det skulle bli ett jättelyft för oss här i
Mölndal och för kollektivtrafiken regionalt,
säger stadsbyggnadschef Björn Marklund,
som samtidigt betonar att Mölndals station,
som regionens näst mest trafikerade resecentrum,
redan idag är en mycket viktig knutpunkt
för den regionala kollektivtrafiken.
Vad den här frågan handlar om är det nationella
planeringsarbetet som just nu pågår
för höghastighetståg i Sverige. Det är för
övrigt den största investeringen i infrastruktur
någonsin i vårt land. En del handlar om
Göta lands banan där ett av alternativen är en
dragning via Mölndal som i så fall skulle få
en helt ny tågstation, vilket öppnar upp för
en betydligt smidigare och bättre kollektivtrafik
än idag.
– För oss är den här frågan jätteviktig, antingen
kommer tågen att susa förbi Mölndal
under jord utan att vi ser röken av dem. Eller
så blir det som vi vill och har stora förhoppningar
om, att snabbtågen passerar via
Mölndal med ett nytt stationsläge söder om
Mölndals Bro, säger Björn Marklund.

Det handlar alltså inte om att snabbtågen
skulle stanna i Mölndal, förtydligar han. Nej,
den stora fördelen är de extraspår som gör
det möjligt att resa med tåg till Landvetter
och Borås. En ny station innebär smidigare
byten mellan tåg, bussar, spårvagnar, cyklar
och gångtrafikanter och blir alltså ett nav i
ett regionalt trafiksystem med stort fokus på
hållbart resande.
– Det är alltså en viktig del i vår ambition
att skapa en hållbar stad med minskat bilberoende,
samtidigt som det ytterligare stärker
den lokala arbetsmarknaden och vårt näringsliv,
säger Björn Marklund som betonar
att samtliga berörda parter i regionen är
överens om att en dragning via Mölndal är
den bästa lösningen för Göteborgsregionen.