Fler tåg i tid med ny tågterminal

I februari 2020 kommer den nya
vagnverkstaden att invigas. Det
första spadtaget har tagits nu i
sommar.
– När man får möjlighet att tina
upp tågen snabbare och
svarva hjul på plats, så kommer
också tågtrafiken att gå smidigare,
säger Gunnar Isaksson,
byggprojektledare.

Två stora bekymmer med Norrtågs
trafik bland annat på Botniabanan
uppstår under vintertid. Dels är det
kapaciteten för att avisa de tåg som
kommer till Umeå och dels är det att
svarvning av hjulen.
I den nuvarande anläggningen tar
det fyra till fem timmar att avisa varje
tåg vilket ofta medför förseningar.
– I februari hoppas vi kunna öppna
dörrarna till den nya anläggningen
som avisar ett tåg på mindre än en
timme. I praktiken betyder det att
man kommer att kunna hantera alla
tåg som kommer in till Umeå, säger
Gunnar Isaksson.

Även svarvning av hjulen ställer i
dagsläget till problem, eftersom hjulreparationer
är i dag hänvisade till
Luleå. En hjulsvarv kommer att installeras
i byggnaden och beräknas vara
färdigt att tas i bruk till nästa sommar.
– Samtidigt arbetar Norrtåg strukturerat
med förebyggande underhåll
på tågen för att förbättra driftsäkerheten.
Där har den nya anläggningen en
avgörande betydelse, säger Gunnar
Isaksson.

I den nya hallen blir det till skillnad
från nuvarande anläggning genomgående
spår, så att man slipper backa ut
vagnarna som man gör nu.
– Det innebär att man får att effektivare
flöde i anläggningen vilket också
kommer att spara tid och förbättra
säkerheten, säger Gunnar Isaksson.