Mölndals innerstad – en västsvensk vision under byggnation

 

NCC MölndalSmåskaligt, mysigt och sprudlande
av rörelse. Så beskriver
NCCs regionchef Johanna Hult
Rentsch framtida innerstaden:
– Det tar ytterligare några år
innan det står klart, men då tror
jag att det kommer att kännas
som att det varit värt att vänta på.

FÖR NCCS DEL BÖRJADE ARBETET MED MÖLNDALS
INNERSTAD FÖR FYRA ÅR SEDAN.
– Ett så stort och viktigt projekt måste få en lång planeringsfas,
säger Johanna Hult Rentsch, och tillägger:
Mölndals innerstad är ett gigantiskt projekt. Enklast
kan Mölndals innerstad beskrivas som en helt ny
kvartersstad. Här planeras en upprustning av gator,
torg och platser, sammanlagt ska det byggas 400 nya
bostäder och en galleria med restauranger, affärer
och caféer. Och ett nytt stadsbibliotek.
– SCAs nya kontorshus vid brofästet har varit först ut,
säger Johanna Hult Rentsch. Där kommer inflyttning
att ske om ungefär ett år. Med en blandning av kontor,
bostäder och handel kommer området att bli väldigt
levande. När hela Mölndals innerstad står klart kommer
fler än 2.000 människor att ha sina arbetsplatser här.

NCC HAR ARBETAT NÄRA MÖLNDALS STAD
genom hela processen. Det gemensamma arbetet
inleddes med att intervjua runt tusen mölndalsbor om
deras tankar om den nya stadskärnan. Ur intervjuerna
växte en bild av en estetiskt tilltalande och gemytlig
blandstad som lever och är trygg dygnet runt, är öppen
och inbjudande i alla väderstreck och har det utbud
och service man behöver. Kort sagt: En hemtrevlig
och levande stadsmiljö.
– En sak blev tidigt väldigt tydlig – hur lätt det är att ta
sig hit. Mölndals innerstad växer nu upp bredvid
Västsveriges näst största pendlingsstation och vi vet
att allt fler väljer att åka kollektivt. Det måste vara lika
lätt att byta trafikslag här och göra sina ärenden på
vägen hem, som att stanna till för att träffa vänner,
fika eller ta en matbit.

OCKSÅ FÖR GALLERIAN som är inspirerad av en
småskalig kvartersuppdelning i tegel, puts, corténstål
med en insida med inslag av trä har inputen från dialogarbetet
varit ledord. Den ska kännas inbjudande och
gemytligt. Affärer, fik och restauranger har därför
entréer mot utsidan och inomhus kommer man att
kunna vandra som mellan små olika kvarter.

JOHANNA HULT RENTSCH ÄR SJÄLV UPPVUXEN
och har gått i skolan i Mölndal och förstår Mölndalsbornas
behov väl. ”Jag vet att engagemanget är stort
och att det därtill växer”, säger Johanna.
– Efter att ha arbetat intensivt med Mölndals nya innerstad
under flera år kan vi känna att det finns en allt
starkare längtan efter en stadskärna att vara stolt över,
säger Johanna Hult Rentsch. Att få nära till affärer,
restauranger och service och det som gör vardagslivet
lättare. Mölndalsborna får ett nytt vardagsrum,
helt enkelt.