Här byggs Skövdes nyaste skolor

Kommunen gör stora satsningar
på nya och utbyggda skolor.
Billingskolan, som invigdes 2014,
har satsat mycket på elevernas
lärande. Från och med årskurs tre
har alla elever en egen iPad till
exempel. Här finns förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och
fritidshem. Nu byggs skolan ut
ytterligare.

Skolan ligger vackert belägen på
Billinge sluttningen och har ritats av
White arkitekter, som själva beskriver
byggnaden som ”ett utmärkt exempel
på hur framtidens skola kan
utformas – med lekfull öppenhet, annorlunda
lokaler, hög miljöklassning
och i samspel med sin omvärld”.
Trots att Billingskolan bara har ett par
år på nacken så måste den byggas ut.
– Vi har ett jättestort tryck på att kunna
ta emot alla elever, säger kommunens
fastighetschef Ingemar Linusson.
De tillbyggda lokalerna kommer att
innehålla sex klassrum, hemkunskapssal,
uppehållsrum och bibliotek.
Dessutom kompletteras utomhusmiljön
med bland annat en sagoträdgård.
Allt ska stå klart under våren 2018.

Efter sommarlovet öppnar Trädgårdsstadens
skola med förskoleklass samt
årskurs ett och två. De högre årskurserna
blir aktuella efter hand som
Trädgårdsstaden byggs ut och elevunderlaget
därmed blir tillräckligt.
Inom området finns redan en förskola
och ytterligare två ska byggas i de
kommande etapperna.
Den gamla typen av gymnastiksalar
är numera inte tillräcklig för att klara
elevernas olika behov av gymnastik och
idrott. Därför byggs idrottshallar i anslutning
till skolorna. I Skövde blir det
tre nya hallar under fyra år – vid
Trädgårdsstadens skola, Kavelbro gymnasiet
och Lundens kolan.