Nya förskolor i Häljarp och Glumslöv

ÄVEN BYARNA RUNT Landskrona omfattas
av satsningen. En ny förskola
i Häljarp intill Saxtorpsskogen
med
plats för hundra barn blir klar i år.
Byggnaden blir också ett allaktivitetshus.
Matsalen i förskolan ska
exempelvis kunna användas av föreningslivet
på kvällar och helger.
Dessutom kommer Häljarps skola
och Häljarps Idrottsförening att
kunna använda sig av omklädningsrummen
i byggnaden.

TALLSKOLAN KOMMER att renoveras
och blir en renodlad förskola,
Skolvillorna byggs till och blir
permanenta och Emiliaskolan blir
en skola för årskurs F-3.
Även idrottshallen fräschas upp
med nya omklädningsrum, entréhall
med kiosk, justerbar mörkläggning,
läktare och översyn av
utemiljön.
Till hösten 2019 ska en ny förskola
i Glumslöv vara klar.

Stadens egna skolor lockar

ALLT FLER AV Landskronas niondeklassare
har i år sökt till stadens
egna gymnasier. Ett trendbrott om
man jämför med tidigare år.
Framför allt är det valet till de yrkesinriktade
utbildningarna som
ökat. För ett år sedan var det 123
elever som valde Landskrona i första
hand, i år är det 167. Främst är
det gymnasieprogrammen Barn
och fritid, Vård och omsorg, Bygg
och el och Teknikprogrammet som
lockar. Branscher som alla ropar
efter mer arbetskraft.

PÅ YRKESHÖGSKOLAN Landskrona
startar i höst nya kurser som hudoch
spaterapeut, hälso- och vårdadministratör,
stödpedagog och en
tvåårig eventkoordinatorutbildning.
Utbildningen till eventkoordinator
har under åren examinerat
över 300 studerande som nu arbetar
inom upplevelseindustrin i ledande
positioner. 90 procent av examinerade
studerande går ut i arbete
efter avslutade studier. Utbildningen
är unik eftersom den kombinerar
studier, volontärsuppdrag,
eventjobb, praktik och skarpa case.
Utbildningen har nästan 200 sökande
och tar in 34 nya studerande
till hösten.