IDROTTSUTBILDNING PÅ ELITNIVÅ FÖR GYMNASIEELEVER

Fredrika BremergymnasietPå Fredrika Bremergymnasierna
går just nu runt 200 blivande elitidrottsmän
och -kvinnor. Här har
man nämligen intagning till det
som kallas Nationellt godkända
idrottsutbildningar, NIU.

Idrottsutbildningarna är en del
av gymnasieprogrammen och
Fredrika Bremergymnasietinnebär att eleven använder 400
poäng av de totalt 2 500 poängen
till någon idrottsinriktning.
Gymnasiepoäng används som ett mått på
de ingående kursernas omfattning i programgymnasiet,
men det finns ingen direkt
koppling mellan en kurs poängantal
och dess undervisningstid.
Istället ska poängen motsvara
arbetsbördan i kursen.
Vem som helst kan dock
inte söka in till NIUutbildningen
bara för att man
är allmänt intresserad av idrott.
– De här utbildningarna är till
för dem som verkligen är på väg
att bli elitidrottare och intagningen
sker i samarbete med idrottsklubbarna
och de olika idrottsförbunden,
säger Gunilla Melin, rektor Fredrika
Bremerskolan.
I Haninge erbjuds utbildning i basket, boxning,
cheerleading, fotboll, golf, innebandy,
orientering och simning.
– Vår skola ligger intill Torvalla sportcentrum
och här finns sporthall, gym, simhall,
fotbollsplaner, konstgräsplan, tennishall, ishallar
och friidrottsytor.

INDIVIDUELL UTVECKLING står i fokus
och alla elever har en egen utvecklingsplan
som finns med dem under hela studietiden.
Taktik, teknik, fysisk och mental
träning ingår i undervisningen.
Eleven kommer också att ha elittränare
till sitt förfogande under
hela utbildningen.
– Vi har många flickor som
spelar fotboll här och det är lite
unikt, säger Gunilla Melin.
Dessutom är det en stor grupp
flickor som sökt till hösten.
Utöver det
finns också karate
som har riksintagning
från hela landet,
en så kallad RIU, Riksidrotts gymnasium.

I FREDRIKA Bremergymnasierna ingår
dessutom Riksäpplet, som bland
annat har ekonomi, handel och administration,
restaurang livsmedel
på programmet och yrkesgymnasiet
som får en helt ny toppmodernt
utrustad skola till
höststarten nästa år.
I Haninge finns också
det fristående gymnasiet
Berga naturbruksgymnasium
för hästutbildning,
djursjukvårdsutbildning
och
lantbruksutbildning.

Text: Anders Olow
Foto: iStockphoto