Duveholmsgymnasiet startar Spetsutbildning i animitation

DuveholmsgymnasietDuveholmsgymnasiet startar
Nästa höst startar en ny spetsutbildning
med fokus på animation
och visualisering på Duveholmsgymnasiet
i Katrineholm. Liknande
spetsutbildning med riksintag, som
alltså är godkänd av Skolverket, finns
bara på två andra håll i landet.
– Det känns naturligtvis fantastiskt
roligt att ha fått den här möjligheten
att förverkliga ett utbildningskoncept
som vi här på skolan själva arbetat
fram i samarbete med Mälardalens
högskola, säger Lars Halvarsson.

Att den nya utbildningen har
riksintag innebär att elever
från hela landet har möjlighet
att ansöka.
– Behovet av den här kompetensen inom
animering, visualisering och all typ av rörlig
grafik är enormt stor. Det bara ökar och
ökar med ständigt nya användningsområden.
Här kan man verkligen tala om en
framtidsbransch, säger medieläraren Lars
Halvarsson.
Första tanken är nog tv, film och dataspel
men behoven finns överallt i samhället, både
inom näringslivet och offentlig sektor.
Det innebär självklart stor efterfrågan på
just den här kompetensen inom reklam, media,
design och digital kommunikation.
– Animeringar och visualiseringsbilder,
både två- och tredimensionella, finns överallt.
Det är så vanligt, inte minst på webben,
att man inte ens tänker på det längre. Titta
på nyheterna på tv, det är fullt av animeringar
hela tiden, säger Lars Halvarsson.
Eleverna kommer med andra ord knappast
ha några problem att hitta jobb i framtiden.
Utbildningen är högskoleförberedande
och
genom sam arbetet med
Mälardalens högskola
och deras utbildning
Informativ illustrationinformationsdesign,
finns en naturlig koppling
att studera vidare.
Möjligheten att
få jobb direkt finns
naturligtvis också.
– Vi har även
ett nära samarbete
med det lokala
näringslivet och
övriga aktörer här
i Katrineholm, säger
Lars Halvarsson och pekar på den möjlighet
som inte minst samhällsbyggnadsförvaltningen
skulle kunna ha av Duveholmsgymnasiets
animeringskompetens. Att till
exempel visa hur ny bebyggelse smälter i befintliga
stadsmiljöer. Att visa, så här blir det.

– Vi ligger redan långt framme med vårt
estetiska program. Vi har moderna specialanpassade
lokaler, utrustning och alla resurser,
både ifråga om teknik med egen studio för
både tv och foto, och inte minst kompetent
och erfaren personal, betonar Lars Halvarsson.
Estetiska programmet är det enda högskoleförberedande
gymnasieprogrammet som
från första dagen arbetar med en tydlig programkaraktär
i samtliga ämnen.
Att skolan nu fått möjligheten att gå vidare
med ett spetsprogram är, påpekar han,
en stor fjäder i hatten.
– Samtidigt känns det som ett helt naturligt
sätt att möta framtiden.
Utbildningen kommer att tillhöra Duveholms
gymnasiet, Katrineholms största gymnasieskola,
med 500 elever.