”SVETSNING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER”

Oppunda Svets & Mekanik ABMålet är att vara ledande inom sitt affärsområde. Det vill säga,
att leverera högklassiga stålprodukter till bygg- och fordonsindustrin.
Det handlar om Oppunda Svets och Mekanik i Katrineholm.

Pelare och räcken, trappor och stålhallar.
Ja, mer eller mindre allt
som har med stålkonstruktion att
göra, det står Oppunda Svets och Mekanik
till tjänst med. Såväl den lokala byggmarknaden,
mindre aktörer inom byggoch
fordonsindustrin som stora välkända
företag som Skanska, NCC, Volvo och
Scania tar hjälp av deras kompetens.
– Idag erbjuder vi svetsade stålprodukter
och tjänster för bygg och industri i hela
Mälardalen, säger vd Oscar Samuelsson.
Från Nyköping till Södertälje och Stockholmsområdet,
men tonvikten är ändå på
Katrineholm. Och härifrån når vi hela regionen
lätt och smidigt.
Företaget huserar i en stor verkstadslokal
med en bredmaskinpark för
tillverkning av detaljer och verktyg. Här
tillverkas stålet plåtbearbetning, svetsning
och, för att sedan skickas för montering
till respektive kund.
– Men det är inte heller ovanligt att vi
på plats monterar ihop stålkonstruktioner,
säger Oscar Samuelsson.
Med åren har företaget vuxit genom
förvärv av Scanias och Finjas svetsverkstäder
i Katrineholm. Något som gett stabilitet
och vittnar om Oppunda Svets och
Mekanik som seriös aktör med erfarna
och mycket kompetenta medarbetare. Det
vill säga, en svetspartner att räkna med.

– Att ta hand om större projekt är inga
konstigheter. De senaste åren har vi varit
med i flera spännande profilprojekt.
Bland annat i nybyggnationen av varmbadhuset
i Vagnhärad och en Burger
King-restaurang här i Katrineholm. På
hemmaplan är vi dessutom just nu med i
slutfasen av nya ambulansstationen.
Trots att Oppunda Svets och Mekanik är
en relativt liten aktör är man bevisligen
proffs inom sin bransch. Målet är att ständigt
följa med i branschens utveckling. Är
därför certifierade enligt ISO 9001,14001
samt EN 1090 och EN 3834.
Det intygar att svetsarbeten utförts av behöriga
svetsare med giltig svetsarprövning.
Maskiner och mätverktyg som använts har
kalibrerings- och valideringsintyg.
– Det är en trygghet för våra kunder.
Att vi levererar och gör det väldigt bra,
avslutar Oscar Samuelsson.