Storsatsning på förskolan, 25 nya avdelningar öppnas i kommunen

Reggio Emilia förskolan i KatrineholmAllt fler barnfamiljer flyttar
till Katrineholm – nu gör
kommunen en jättesatsning
för att möta behoven.
Förskoleverksamheten byggs ut
med sammanlagt 25 avdelningar.
Dessutom finns planer på en
helt ny grundskola i centrum.

Bara under de senaste åren har 10
nya förskoleavdelningar öppnats
och beslut finns nu om ytterligare
15 avdelningar under
de närmaste åren. Bakgrunden är den positiva
befolkningsutvecklingen i Katrineholm.
För att klara trycket med ökade barnkullar
i förskoleåldern byggs tre nya förskolor
med
två våningsplan. Dessutom har flera
befintliga byggts ut för att ge plats för fler
avdelningar.
– Det är naturligtvis väldigt roligt att fler
väljer
att bo i Katrineholm. Det känns också
otroligt inspirerande att få möjligheten att
delta i den här kraftiga expansionen, säger
Helene Björkqvist, förvaltningschef på
bildningsförvaltningen.

Ytterst är det en fråga om att kunna bygga
ut verksamheten i takt med behoven. Men
det handlar ju förstås inte bara om förskoleplatserna.
För att allt ska fungera måste
också ny personal rekryteras till kommunen.
Här pågår just nu arbetet med att ta
fram en strategi att locka kompetent personal,
både förskollärare och barnskötare, till
Katrineholm.
Att bygga förskolor med två våningar är
en lösning med hållbarhetsaspekten i fokus.
De kräver mindre tomtyta, är mer kompakta
och möjliggör nya energisnåla lösningar.
De nya byggnaderna ska vara flexibla, de
ska gå att ändra och anpassa så att man i
framtiden lika gärna kan ha vanlig skolundervisning
i lokalerna om verksamhetens
behov skulle ändras. Inom kommunen pågår
ett ständigt utvecklingsarbete med nya
lösningar och man arbetar även med att på
olika sätt snabba på byggprocessen.
– Det är viktigt att vi har ett långsiktigt
och hållbart tänk i allt vi gör. Inte minst
med tanke på den snabba förändringstakten
i samhället, säger Helene Björkqvist.

Tidigt i våras öppnade tre avdelningar på
den helt nya Reggio Emilia-inspirerade förskolan
Karossen. Förskolan finns i ljusa och
fräscha lokaler med en fin naturtomt för utomhusaktiviteter.
– Det är mycket roligt att Katrineholm
väljer att satsa på förskolan som lägger den
viktiga grunden till barns lärande, säger förskolechefen
Helena Lindkvist.
Det ökade barnantalet gör att kommunen
även planerar en utbyggnad av grundskoleverksamheten,
bland annat med en helt ny
skola i centrum.
– Katrineholms skolor är inne i en väldigt
positiv utvecklingsfas just nu, säger
förvaltningschefen Helene Björkqvist.