Den lokala banken med verkliga kundmöten

Att kunna besöka det lokala bankkontoret,
få personlig service och
rådgivning är en stor anledning till
varför många väljer just Handelsbanken.
När du pratar med din
personliga bankman pratar du här
med beslutsfattaren.

– Vi tror verkligen på den lokala närvaron. När
andra banker lägger ner sina kontor behåller vi
våra, säger Cicki Törnell, kontorschef på Handelsbanken
på Drottninggatan.
Handelsbanken är naturligtvis som alla andra
banker även tillgängliga på nätet med ett
komplett utbud av digitala tjänster.
– Vi är som vi brukar säga både lokala och
digitala, men ser att väldigt många av våra
kunder föredrar att besöka oss och på riktigt
lära känna sin bankkontakt.

Även ungdomar som är födda in i den digitala
världen föredrar att besöka sin lokala bankkontakt.
Framför allt är det personliga mötet
betydelsefullt vid livets stora och viktiga händelser.
Då vill man inte vara anonym. Kanske
vid köpet av den första lägenheten, det första
huset, sparandet till barnen, inför pensionen
och så vidare.
– Självklart ska det vara enkelt och smidigt
att sköta sina bankärenden digitalt. Men det är
lika viktigt att känna förtroende för sin bank.
Vi vill givetvis alltid kunna erbjuda våra kunder
en produkt som passar optimalt i det specifika
fallet. Men det är ändå hur man bemöts
som kund som skapar en verklig relation, inte
bara vilka produkter vi kan erbjuda, säger Cicki
Törnell.
Hon betonar att den lokala förankringen är
betydelsefull i flera avseenden. Inte minst kunskapen
om den lokala bostadsmarknaden.
– Vi är ofta ute på visningar tillsammans
med fastighetsmäklare. Vid ett så stort beslut
som att köpa sin första bostad är det naturligtvis
en stor trygghet att ha en nära relation med
sin bankkontakt och på plats vid visning få
ställa alla de frågor som kan tänkas uppstå.

kontorschef för Handelsbanken
på Fjärilsgatan i Smedby, lyfter speciellt
den kundresan där banken blir en partner
för hela familjen, hela livet. Även för företaget
och företagaren.
– Vi tror på långa relationer som håller över
åren. Vi har i generationer hjälpt våra kunder
att ta kloka beslut kring sin ekonomi. Vi känner
våra kunder och de känner oss och då blir
det helt naturligt att även deras barn blir våra
framtida kunder. Det gäller både privatpersoner
och den enskilde företagaren. Vår styrka är
just helheten, att knyta ihop företaget och det
privata, säger Marika Ronnerheim.
En stor del av bankens kontakt gentemot
sina kunder handlar om kapitalrådgivning, förvaltning
och sparande. Det förutsätter ett stort
förtroende och kan ta lång tid att arbeta upp.
– I Handelsbanken ser vi varje kund som
unik med sina egna behov och önskemål.
Genom vår tillgänglighet och lokalkännedom
arbetar vi nära våra kunder och kan därmed
skapa det förtroende och den tillit som krävs
för ett långsiktigt och framgångsrikt förhållande.
Det gör också att du som kund vet att du
hos oss får snabba beslut, individuella lösningar
och ett stort personligt engagemang, avslutar Cicki Törnell.