Landskrona, en stad som ökar sin attraktivitet ytterligare

LndskronaDen vackra stadskärnan, havet och naturen bidrar
tillatt många känner sig hemma i staden. Även
Landskronas strategiska läge lyfts ofta fram.
Landskrona tar nu ytterligare steg för att öka sin attraktivitet
inom framförallt näringsliv och boende.

Nya bostäder välkomnar också nya landskronabor
Landskrona växer och är nu Skånes femte största kommun
med drygt 43 000 invånare. Vi vill fortsätta att växa och arbetar
ständigt med att göra Landskrona än mer attraktivt för nya
invånare.
Just nu är staden inne i ett intensivt skede med att
skapa möjligheter för nya bostäder i Borstahusen. Sedan tidigare
finns nybyggda bostadsområdet Nyhamn intill kajer och
havet där de sista lägenheterna nu är ute till försäljning. Staden
tar även gemensamma tag med fastighetsägare för att omvandla
och utveckla bostadsområdena i centrum och på Öster.

Jobb och företagande i fokus
En viktig satsning för Landskrona är att fler ska ha
ett jobb att gå till. Därför strävar vi tillsammans
med näringslivet för att öka antalet arbetstillfällen
i staden. Flera nya företag är på väg att etablera
sig i staden och befintliga företag växer.
Landskrona har flera arenor för entreprenörer
och företag som vill etablera sig här eller
befintliga som vill växa:
Landskrona stads näringslivskontor
har ett brett utbud på olika insatser för
såväl befintliga som nya företag.
Uppstart Landskrona är en stiftelse
som startats på initiativ av det
privata näringslivet i Landskrona
med ett tydligt syfte: att fler människor ska ges möjlighet att
komma ut i arbetslivet och därmed klara sin försörjning.
Inkubatorn Linc erbjuder nystartade företag stöd.
Företagen får affärsutvecklingshjälp, rådgivning, möjlighet att
hyra arbetsplatser samt tillgång till nätverk.

Kelakollektivet i Tyghuset, samlar företagare som arbetar
inom kulturella och kreativa branscher.
Kraftigt uppåt för skolan
För att vara en bra bostadsort så måste skolan vara bra.
Skolorna har starkt utvecklingsfokus på områdena matematik,
språkutveckling, entreprenöriellt lärande, inkludering och digital
pedagogik. Med stöd av forskning är stadens skolor involverade
i ett tiotal större förbättringsarbeten. Arbetet ger resultat.
Under de senaste åren har eleverna i årskurs nio höjt sina
medel betyg kraftigt. Vi nöjer oss inte här. Nya initiativ tas ständigt
för att förbättra utbildningsmöjligheterna för våra elever.
Utbildningar/lärlingsutbildning i samverkan med näringslivet
är också prioriterat.

Ökad trygghet
Trygghetsarbetet är högprioriterat i Landskrona.
Staden har ett väl fungerande samarbete med polisen.
Även enskilda medborgare bidrar, bland annat genom
våra trygghetsvandringar. Våldsbrottsligheten sjunker
men vi är ännu inte i mål och arbetet fortsätter.
Jag trivs med att bo i Landskrona,
välkommen du också!

Susanne Öström,
stadsdirektör i Landskrona stad