Stad i ständig förvandling

Nya Norrköping
Nya Norrköping

 

 

”Du kanske säger Norrköping – det är en jävla stad, men då

har du aldrig gått på stadens södra promenad”. Många som
inte bor i Norrköping kanske har sin bild av Norrköping
från Ulf Lundells rader i låten ”jag går på promenaden”.
Men bilden av Norrköping är så mycket större än den som
speglas i Lundells text.
Norrköping är en stad i ständig förvandling. En stad som
myllrar av kunskap, kultur och kreativitet. Fler och fler väljer
att bo i Norrköping och fler och fler företag startar och
utvecklas i Norrköping.

Vårt läge är perfekt med närheten till Stockholm men också
möjlighet att resa vidare ut i världen. Men jag vill självklart
att du stannar i Norrköping; lever, älskar och satsar i ett
Norrköping som blomstrar och utvecklas. För nu börjar
nästa resa i Norrköpings historia. Nu bygger vi ut med plats
för fler och mer.
Om några år rullar det första tåget på den nya snabbjärnvägen
Ostlänken. På 50 minuter tar du dig från Stockholm till
Norrköping. Det gör att en helt ny arbetsmarknad öppnas.

I samband med Ostlänken bygger vi om stora delar av vår
stad. Ett nytt resecentrum kommer att se dagens ljus liksom
nya bostadsområden alldeles intill med plats för 6 000 nya
bostäder och 6 000 nya arbetsplatser.
Första steget i omvandlingen är förändringen av Inre
hamnen. Ett nytt spännande område där kommunen tillsammans
med byggherrar arbetar tillsammans redan från start.
Om några år står ett nytt område färdigt där vi ska skapa
långsiktigt hållbara lösningar som tar till vara våra fantastiska
miljöer vid vattnet och gör dem tillgängliga för alla
samtidigt som vi bygger med spännande arkitektur i samklang
med områdets karaktär.

NKikki Liljebladorrköpings utveckling skapar vi tillsammans. Dialog och
mötesplatser ger en möjlighet för många att utveckla det
Norrköping vi vill se. Ett
välkomnande, tolerant och
spännande Norrköping.
För alla.
Resan mot framtiden
börjar idag! Du vill väl
vara med du också!?

Kikki Liljeblad,
Kommunalråd
och ordföranden i
Stadsplaneringsnämnden