Allt blir som nytt – Ridsportmiljöer i toppklass

De båda kommunala ridanläggningarna, Brosjödal och Kyrkoköpinge, kommer att erbjuda ridsportmiljöer i toppklass.

– Renoveringen har varit mycket mer omfattande än vi någonsin vågat drömma om, säger Dick Söderling, ordf Trelleborgs Ryttarförening.

Den omfattande satsning på ridsporten som nu genomförs vid ridanläggningarna Brosjödal och Kyrkoköpinge tillhör de enskilt största idrottssatsningar som gjorts i Trelleborgs kommun.

Efter omfattande renoveringar, om- och nybyggnationer, som genomförts och delvis fortfarande pågår, kommer de båda kommunala anläggningarna att erbjuda ridsportmiljöer i toppklass.

– Båda har varit mycket slitna och i dåligt skick och alltså i stort behov av ombyggnation, renovering och underhåll för att klara de krav och önskemål som i dag ställs på en modern och välfungerande ridsportsanläggning, säger Jonas Areheim, enhetschef på serviceenheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.

På Kyrkoköpinge ridanläggning har stallet renoverats och är nu i bruk. Det som återstår är att bygga ett nytt ridhus, servicebyggnad, paddock och foderförvaring. Till sommaren 2021 ska allt vara på plats.

Brosjödal var precis som Kyrkoköpinge i mycket dåligt skick, även sett ur ett djurhållningsperspektiv.

– Det har varit eftersatt underhåll under många år så renoveringsbehovet har varit akut och mycket efterlängtat, säger Dick Söderling, ordförande för Trelleborgs Ryttarförening, som ansvarar för anläggningens drift och skötsel.

”Vi får en fantastisk ridanläggning som ger oss helt nya möjligheter att bedriva vår verksamhet.”

Det som nu närmar sig målet vid Brosjödal ridanläggning beskriver han som en jätterenovering, efterlängtad av ryttarföreningens 270 medlemmar, varav majoriteten är barn och ungdomar mellan 9 och 15 år. Här bedrivs även en fristående och omfattande ridskoleverksamhet.

– Renoveringen som går i mål i januari har varit mycket mer omfattande än vi någonsin vågat drömma om. Skalet är kvar med ett innehåll som är helt nytt.

Dick Söderling räknar upp de olika delarna: ridhus, ekonomibyggnad, stall, paddock, foderförvaring och bevattningsanläggning. Allt i toppklass. Varje del är flexibel vilket påtagligt ökar nyttjandegraden.

– Vi är verkligen jätteglada att kommunen varit så lyhörda för synpunkter från expertis och från oss som är aktiva inom hästsport. Det gör att vi får en fantastisk ridanläggning som ger oss helt nya möjligheter att bedriva vår verksamhet för ännu fler hästentusiaster. Skulle det inte vara för pandemin är jag övertygad om att vi skulle få många studiebesök från hela landet.

Text: Per-Åke Hultberg