Nu ska hamnen flytta – mitt under full produktion

– Vi är den närmaste vägen till kontinenten och porten till Europa, säger Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs hamn AB.

Ingen har väl missat att Trelleborgs Hamn håller på att flytta sin växande verksamhet och att man nu på det nya östra läget bygger ut med större och längre kajer. Men alla är kanske inte riktigt medvetna om hur stor och omfattande hamnverksamheten faktiskt är.

– Ja, så kan det nog vara, säger Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn AB. Ute i landet är nog hamnen det som många främst förknippar med Trelleborg. Att det är en liten stad med en mycket stor hamn. Faktiskt Skandinaviens i särklass största RoRo-hamn, det vill säga hamn för rullande trafik.

Hamnarna i Malmö, Karlskrona, Karlshamn och Ystad kommer tillsammans inte upp i Trelleborgs volymer. I fråga om godsvolym i ton är den Sveriges näst största, efter Göteborg. Dessutom Östersjöns största järnvägshamn.

– Varje dygn passerar här 2 400 lastbilar med varor och tjänster, fram och tillbaka mellan Trelleborg och våra fyra destinationer. Vi är den närmaste vägen till kontinenten och porten till Europa – och därmed också helt unika, säger Jörgen Nilsson, som betonar att flytten och utbyggnaden varit helt nödvändig.

Hamnen är gammal och har successivt byggts ut och förbättrats men har nu nått gränsen för vad som går att göra. Den är helt enkelt inte byggd för att klara dagens och framtiden behov.

– Det handlar dels om kapacitet att ta emot nya och större fartyg, och dels om förberedelser för kommande volymökning. Framför allt behövs större och längre kajer med färjelägen som kan ta emot moderna fartyg som är 240 meter långa.

Med större fartyg behövs även större hamnbassäng, bättre navigeringsutrymme och bättre logistik. Hela hamnområdet blir för övrigt betydligt större än det nuvarande. Här behövs plats för nytt hamnkontor, verkstäder och för personal- och lagerbyggnader. Dessutom krävs utökade ytor för parkering, uppställning för väntande lastbilar och för kombiterminalen där omlastning sker mellan sjöfart, väg och järnväg.

– En stor utmaning är att vi måste bygga under full produktion. Det går inte att stanna upp den här verksamheten, allt ska rulla på precis som vanligt hela tiden. Det måste bara fungera och det gör det också. Vi kommer att vara färdiga med själva hamnområdet 2023, säger Jörgen Nilsson.

– Vi förbereder oss också för kommande volymökningar. Vi tar marknadsandelar i förhållande till konkurrerande hamnar, mycket tack vare en turtäthet som inga andra har. Hela 15 ankomster och 15 avgångar per dygn. Trots pandemin kommer vi i år att ha större fraktvolymer än 2019, säger Jörgen Nilsson.

Förklaringen till volymökningen är främst det ökade behovet av snabba transporter. Mycket tack vare den kraftiga ökningen av e-handel. Samtidigt byggs det väldigt mycket i spåren av pandemin och en stor det av materialet kommer från kontinenten och fraktas därifrån via Trelleborg.

– Det är naturligt väldigt positivt för vår verksamhet. Det är också jätteroligt att vi med flytten av vår verksamhet gör det möjligt för trelleborgarna att få direktkontakt med havet. Det blir ett stort uppsving för staden.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

TRELLEBORGS HAMN

• Härifrån utgår färjeförbindelser till och från kontinenten med fyra destinationer: Swinoujscie i Polen, Rostock och Travemünde i Tyskland samt till Klaipeda i Litauen.
• Målsättningen är att hamnen ska vara en av Skandinaviens effektivaste hamnar och samtidigt Östersjöns mest klimatsmarta hamn.