Säfsen bland de bästa i Sverige

SäfsenSäfsen har varit nominerade fem gånger
av sex möjliga till den internationella utmärkelsen
”TRIP Global Award” som delas
ut till ”Bästa upplevelsen i Sverige”.
Det är för övrigt den enda destinationen i
Dalarna som kommit med på den exklusiva
listan, som visar att utländska besökare vill
uppleva vinter, vildmark och natur.
Det är lätt att se varför Säfsen är så populärt
för svenska och utländska besökare. Bland annat
är anläggningarna i mycket gott skick och
attraktivt belägna i Fredriksberg i västra hörnet
av kommunen. I ett naturskönt landskap finns
vackra timmerstugor att hyra. Här finns
restaurang, café, konferens och evenemang,
snösäker terräng och stora naturområden.