Alla kartor i nya kartportalen

Den nya ”Kartportalen” på Lunds kommuns hemsida gör det lätt att hitta den information du behöver. Du kan till exempel söka på adresser och platser, bibliotek, cykelstråk, skolor, detaljplaner, koloniområden, anhörigcenter, historiska kartor, seniorers mötesplatser, vilka vägar som prioriteras vid snöröjning och fastighetsinformationen du behöver för att söka bygglov.

I stället för en karta med flera syften som ska passa alla och därför riskerar att bli rörig har vi nu en kartportal. Över tjugo olika temakartor, anpassade efter olika behov finns tillgängliga på kartportalen.

Alla temakartor har dessutom valbara bakgrundskartor. Du kan använda dig av flygfoto och du kan få kartorna i både färg och gråskala. Med de olika verktygen på sidan kan du sedan bland annat detaljsöka, mäta, dela och rita.

Missa inte heller möjligheten att jämföra olika historiska kartor för att se hur Lund har utvecklats över tid!

kartportalen.lund.se