”Vi vill öka vår positiva klimatpåverkan”

Möldals Energi

Mölndals Energi – Årets Fjärrvärmeföretag 2015 – utmärker
sig på flera sätt. Inte bara
genom att i Riskulla kraftvärmeverk
producera el och
värme från förnybara bränslen.
Bolaget har också stuckit
ut hakan genom att låta ett
oberoende forsknings- och
utredningsföretag ta fram ett
klimatbokslut av den egna
verksamhetens miljöpåverkan.

Möldal EnergiMiljönyttan med fjärrvärme
är svår att överträffa. Visst,
det finns miljöargument
även för andra uppvärmningsformer,
men inte där det finns fjärrvärme.
Nu när det byggs så oerhört
mycket nya bostäder borde det därför vara
självklart att välja fjärrvärme.
Det säger Sofia Hauptmann, miljöoch
kvalitetschef på Mölndals Energi. På
bolagets mark, alldeles intill kontoret där
hon har sin arbetsplats, ligger Riskulla
kraftvärmeverk som togs i drift 2010,
Mölndals största miljösatsning någonsin.
En som hon säger fantastisk fossilfri energifabrik
som producerar både el och
värme och som gör en stor skillnad för
klimatet.
Bränslet består av överblivet material
från skogsindustrin, grenar och toppar, så
kallad grot, som inte kan användas på annat
sätt. Dessutom bark, stamved och
återvunna returpallar, det senare som på
deponi läcker stora mängder växthusgaser.
Som bränsle kan returträ istället bidra
till fin el och värme.
– Alla i vårt land har behov av värme.
Tillsammans kan vi med fjärrvärme, som
är en fantastisk kollektiv energilösning,
göra en stor gemensam miljönytta, poängterar
Sofia.
– Vi brukar säga, välj alltid fjärrvärme
när möjligheten finns. Att värma hus helt
eller delvis med el är ett enormt slöseri.
Då är det betydligt bättre att använda el
till att köra bil. Alltså, fjärrvärme där man
kan, el där man måste.
Budskapet har nog gått fram. Över
till det här med klimatbokslutet, vad
handlar det om, varför har ni gjort
det och vad har det gett?
– Vi tog hjälp av konsultföretaget
Profu. Anledningen var att ville ta reda på
de totala konsekvenserna av vår egen
verksamhets påverkan på klimatet. Inte
bara genom vår egen skorsten och våra
lastbilar, utan även vår påverkan totalt
sett i världen, eftersom vi verkar på en
global elmarknad.
El och värme är grundläggande nyttigheter,
alla behöver el och värme oavsett
den verksamhet Mölndals Energi bedriver.
Det innebär, förklarar Sofia
Hauptmann, att om vi producerar fin el i
vårt kraftvärmeverk trängs samtidigt
sämre alternativ undan i andra delar av
elsystemet.– Vår fjärrvärme ersätter värme- och
elproduktion med betydligt större utsläpp.
Så vad visar ert klimatbokslut för 2015?
– Det visar att det blir mindre utsläpp i
världen med vår verksamhet än om den
inte funnits. Tillsammans med våra kunder,
Mölndalsborna, har vi för 2015 gjort
en koldioxidbesparing på hela 150 000
ton koldioxid jämfört med individuella
lösningar.
Klimatbokslutet visar tydligt att kollektiva
lösningar, som fjärrvärme, är
mycket mer resurseffektiva och har lägre
klimatpåverkan än individuella lösningar,
säger Sofia Hauptmann.
En koldioxidbesparing på 150 000 ton
kan jämföras med att alla kommuninvånare
i Mölndal avstår från att shoppa, utöver
att äta, bo och resa, under 29 månader.
Det vill säga, ju mer fjärrvärme och
el Mölndals Energi producerar i Riskulla
kraftvärmeverk, desto bättre för klimatet.
– Den faktiska konsekvensen av vår
verksamhet är alltså att utsläppen minskar.
Det innebär att när andra jobbar för
att minska sin klimatpåverkan så tänker
vi tvärtom. Vi vill öka vår klimatpåverkan,
det vill säga bli ännu bättre i vårt
klimatarbete eftersom vi vet att med ökad
produktion hos oss ersätts sämre alternativ.
Vad har ni då lärt er på den här resan?
Vi har lärt oss var vi ska lägga in stöten
i vårt framtida klimatarbete för att åstadkomma
största möjliga miljönytta. Vi har
nu tagit ett beslut om att bli helt fossilfria
i vår egen verksamhet, att ta bort all olja,
bensin, diesel och torv. Det innebär att vår
el och fjärrvärme kommer att göra ännu
större nytta i framtiden om den ersätter
andra alternativ. Vi måste också satsa
mycket på att berätta om fjärrvärmens klimatnytta.
Alla som bor och verkar i
Mölndal behöver kunskap så att de verkligen
väljer den uppvärmningsform som
gör störst nytta för den globala miljön.