AstraZeneca storsatsar på Mölndal

Astra Zeneca

När nyheten kom att AstraZeneca skulle lämna Lund var det många som trodde att samma öde kanske skulle drabba Mölndal. Men så blev det alltså inte. Snarare tvärtom. De senaste åren har det satsats mer än någonsin i Mölndal.

AstraZeneca har valt att koncentrera forskning och utveckling till tre strategiska forskningscentra: USA, Storbritannien och Sverige. Närmare bestämt Västsverige och Mölndal. Målsättningen är att ta en världsledande roll för innovationer inom bioläkemedel.
– Det var såklart ett otroligt glädjande besked, som också tydligt markerar att forskning och utveckling är kärnan i vår verksamhet, säger Peter Nyström, platschef på AstraZeneca i Mölndal.

Varför tror du att man valde anläggningen i Mölndal?
– Grunden är att Sverige av tradition är starkt inom forskning. Vi har visat upp många fina resultat under årens lopp. Plusfaktorer är dessutom samverkansklimatet och det geografiska läget här i Västsverige. Närhet till Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också viktiga faktorer.

I Mölndal har bolaget varit verksam sedan 60-talet, efter flytt från Hässleholm och senare Göteborg. Specialistområden har under många år varit forskning inom hjärta-kärl och mage-tarm. I och med nyinvesteringar i miljardklassen har dessa områden fått sällskap av andningsvägarna, diabetes och inflammation.
– Det är ett jättestort förtroende vi ska axla. Det handlar inte om att vara konkurrenskraftig i Sverige eller Skandinavien. Vi ska spela en avgörande roll globalt, säger Peter Nyström.

I Sverige har AstraZeneca 5 800 medarbetare, varav 2 300 i Mölndal. Som ett nav för medicinsk forskning är det avgörande att ha bästa möjliga kompetens. Att locka utländska forskare har därför blivit allt viktigare. Idag har Mölndals-anläggningen närmare 300 utländska forskare från ett 30- tal länder. Här har stadens kvaliteter som bostadsort spelat stor roll.
– Givetvis är själva jobbet avgörande. Men för en hållbar situation måste det vara attraktivt att bo och leva här. Och då har Mölndal med omnejd flera fina kvaliteter som gör att vi kan locka de bästa i världen.