Mölndal växer Vi vill, vågar och kan

Mölndal växerÄntligen ser vi början av ett nytt centrum, en ny innerstad. Nu
invigs det nya SCA-huset samtidigt som vi ser vårt nya bibliotek
ta form. Mitt emellan dessa byggnader formas en ny galleria
med butiker, restauranger och andra mötesplatser. Allt för att vi
i Mölndal växer – för vi vill, vågar och kan.
Vi blir fler invånare i Mölndal. Nya stadsdelar växer fram.
VMarie Östh Karlsson (S)i kan bokstavligen räkna lyftkranar varje dag. Det är glädjande.
Mitt bland alla dessa nya moderna bostäder och hus växer
också infrastrukturen fram.

Det ställer stora krav på oss som politiker och tjänstemän.
Vi måste möta alla nya krav med nya kreativa lösningar. Därför
har vi startat vår medborgardialog. Vi har varit ute i flera stadsdelar
och träffat medborgare och diskuterat problemställningar,
utmaningar och lösningar. Det är helt nödvändigt att vi tillsammans
hittar de bästa lösningarna. Vi måste tillsammans skapa
utrymmet i staden. Utrymmet på bibliotek, simhallar, ishallar,
skolor, förskolor, äldreboenden med mera. Växer Mölndal med
 10 000 invånare så ökar behoven av mer service. Det är egentligen
inget problem, det handlar om att så tidigt som möjligt
ha en dialog med medborgare, företag, föreningar etc. om
vilka lösningar som är de bästa.

Vi har i Mölndal satsat jättemycket de senaste åren på att
bygga upp en medborgardialog för att se till att vi tillsammans
löser framtidens utmaningar. Vi har kommit en bit på väg och
jag är övertygad om att det är rätt väg att gå.
I vår vision berättar vi att vi är en modig stad med en tydlig
historia. Modet ligger i förändringen, att våga utveckla staden
samtidigt som vi vårdar vår historia. Det nya Forsåkersområdet
är kanske det tydligaste beviset på det! Visionen säger också
att vi är en hållbar stad där vi växer och mår bra. Förutsättningen
för det är att vi har en dialog med varandra och
att medborgare kan känna en trygghet i det som sker. Av den
anledningen är dialogen jätteviktig.

Allt det här görs ju i samverkan med kommunerna runt omkring
oss, inte minst genom samarbetet inom GR,
(Göteborgsregionens Kommunalförbund) men också genom det
nätverkande vi har tillsammans med andra kommuner i Västra
Götalandsregionen. Där bidrar vi till utvecklingen, vi både ger
och tar för oss av goda idéer för framtiden. Precis som vi också
skriver i vår vision. Mölndal förstärker Västsverige.
 Men en vision är ingenting utan människorna
som skapar den tillsammans
varje dag. Viljestarka, modiga, trygga
och härliga Mölndalsbor. Tillsammans
bygger vi Mölndal!

Marie Östh Karlsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande,

Mölndals stad.