Vi tror på den levande stadskärnan

Malin Runberg DiösEN LEVANDE STADSKÄRNA ÄR FULL AV LIV. Den är en naturlig
mötesplats för både människor och företag – med en perfekt mix av bostäder,
butiker, restauranger och kultur. En plats där man trivs och vill vara.

Framtidens stadskärna måste ha ett attraktivt utbud som kompletterar växande
köpcentrum utanför stan och handeln på webben. Dagens stadsinvånare
väljer dessutom att lägga mer pengar på upplevelser och mindre på den
traditionella cityhandeln. Just sådana förändringar i konsumtionsmönster
ska vi som jobbar med stadsutveckling ta hänsyn till.

Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi har drygt 300
fastigheter från Borlänge i söder till Luleå i norr. I Jämtland äger vi 88
fastigheter och en stor andel av dem ligger i Östersunds centrala delar.
Därför tar vi självklart en aktiv roll i utvecklingen av stadskärnan, i nära
samarbete med hyresgäster, kommun och näringsliv.
I Östersund finns en naturlig kvartersbildning med mysiga gator och gränder.
Här finns ett stort kulturellt engagemang, bubblande kreativitet och gastronomi
som prisas världen över. Här finns helt enkelt alla förutsättningar för att
skapa en levande stadskärna. Och vi på Diös går gärna i täten.

VI BYGGER FLER BOSTÄDER. Med fler människor i centrum ökar både tryggheten
och trivseln. Det ger också fler kunder till resturanger, kaféer och butiker.

VI SKAPAR ATTRAKTIVA MILJÖER. Genom att utveckla befintliga byggnader, innergårdar
och gränder kan vi ge plats åt nya verksamheter.

VI HAR EN VISION OM BUSSTORGET. Gustav III:s torg i Östersund har stor potential.
Vi undersöker just nu möjligheten att omvandla torget till en levande yta
med bostäder, kommersiella lokaler och kulturverksamhet.
På Diös jobbar vi enligt övertygelsen att allt är möjligt.