Målet är att skapa Regionens bästa stadsdelscentrum

På sikt kommer Pedagogen
Park att vara en grön
och attraktiv blandstad med
bostäder, kontorsarbetsplatser,
skolor och ett komplett centrum
för det vardagsnära livet.
Men redan nu, innan ett enda
bostadshus är på plats, sjuder
området av liv och rörelse.

– Vi har jobbat lite annorlunda, eller
vi har tagit chansen att arbeta med
platsen i väntan på att byggprocessen ska
gå i gång. Vi började med att titta på vad
vi kunde göra med det som redan fanns i
området. Och det var ju en hel del, säger
Mathias Vårström, bygg- och projektchef
på Aspelin Ramm Fastigheter.
Det vill säga, när bostäder börjar byggas
under 2020 – på sikt totalt uppåt
1 100 lägenheter – så finns här redan
mycket av det där andra som hör till en
blandstad. Det som de flesta tillför stadsdelar
sist av allt.
Det har gjort att Pedagogen Park, som
ligger i Fässbergsområdet, på några få år
har etablerats som ett sjudande företagscentrum,
bara några minuter från
Mölndals innerstad. Här finns i dag ett
kontorshus med ett 40-tal företag och organisationer,
totalt cirka 800 arbetsplatser,
samt en skola med 300 elever.

Dessutom lunchrestauranger, bank,
vårdcentral, tandläkare och vårt senaste
tillskott, Fritidsbanken-Mölndals stads
verksamhet för att alla barn och ungdomar
ska ha möjlighet till fritidsprylar såsom
skidor och skridskor etc. I stadsdelen
finns även en idrottshall som bidrar
till det folkliv som redan präglar området.
– Vi har aktivt valt verksamheter som
behövs i en levande stadsdel och fortsätter
nu att på olika sätt förstärka och utveckla
det som redan är på plats. Bland
annat genom att skapa spännande mötesplatser,
aktiviteter och event, säger Eva
Marby, bostadsutvecklingschef på
Aspelin Ramm Fastigheter.

Visionen för Pedagogen Park, ”Där
det oväntade händer”, präglar i högsta
grad dessa initiativ, många med fokus på
olika kulturinslag. Det gäller för övrigt
hela det fortsatta stadsbyggandet där
konsten är tänkt att bli ett naturligt inslag
i stadsmiljön.
– Vi tror helt enkelt att människor mår
bra av konst och musik, påpekar Mathias.
I somras fick konstnären Torsten
Jurell fria händer att smycka Pedagogen
Park med en mycket uppmärksammad
konstinstallation. En jättelik mosaik av
porslin från Kina skapades på plats och
resultatet, ”Ett torg för fri fantasi” imponerar.
Platsen, Torget för fri fantasi, har bidragit
till en trivsam och välkomnande
torgmiljö, en oas där folk vill hänga, redan
nu – och där de kontinuerligt bjuds
in till olika musikevenemang och andra
trevliga aktiviteter. Till exempel konserter
av Bohuslän Big Band några gånger
om året. Foodtrucks-luncher är ett annat
populärt inslag, en gång i månaden med
hundratals besökare.
– Det handlar om att skapa en känsla
av trivsel och samhörighet bland de
människor som dagligen rör sig här i
området. Det är som en slags tjuvstart
för det vi på sikt vill ta med till alla dem
som kommer att bosätta sig här, säger
Eva och lyfter en annan av Pedagogen
Parks starka sidor – närheten till naturen
och stadsdelens gröna profil.
Här finns naturen alldeles utanför
fönstret. Skog, parker och motionsspår
gör det enkelt att möta människors behov
av både motion och rekreation. Det
gröna kommer även att vara en betydande
del i själva stadsdelen. Och det i både
stort och smått. En solcellsanläggning på
taket är redan i drift, för övrigt den största
i Mölndal! Till den kopplas även en
laddstation för elbilar som kommer att
vara på plats nu i höst.
– Vi har en stark grön profil, konstaterar
Mathias. Miljövänliga och hållbara
miljöer gäller i alla lägen, både inomhus
och utomhus. Det blir mycket grönska,
många naturliga mötesplatser, gröna
stråk och torg.

Bland vanliga buskar och träd kommer
även frukter, grönsaker och bär att odlas.
Just odling går som en röd tråd genom
hela visionen för Pedagogen Park, där
varje kvarter får ett eget växthus. Odling
är för övrigt redan i gång. Bland områdets
företag har hittills tio tagit fasta på
möjligheten att odla i pallkragar. Vilket
har varit ett trevligt sätt för Pedagogen
Parks hyresgäster att mötas på ett lite annorlunda
sätt.
– Odla din livsstil är en vision för hela
stadsdelen. Här ska det vara enkelt och
smidigt för naturnära och medvetna
människor att göra aktiva livsval, till exempel
att välja alternativa resvanor. Det
ska vara möjligt att bo och verka här utan
att äga en bil, betonar Eva.
Cykelvägar, kollektivtrafik och bilpool
är redan på plats och lånecyklar är
på gång. Inför byggstart nästa år handlar
det om att attrahera butiker och annan
service att etablera sig här. En sak är säker,
man ska inte behöva åka i väg för att
handla det som behövs i vardagen.
– Vi känner oss stolta över att ha tagit
alla dessa initiativ innan vi börjar bygga
på allvar.

Det första Aspelin Ramm Fastigheter
kommer att starta med är byggnation av
två kommersiella fastigheter, där det
kommer att finnas butiker i bottenvåningen.
Där ska allt som behövs i det
dagliga livet finnas, en livsmedelsbutik,
apotek, frisör, café och annan service
som kompletterar det vi redan har, säger
Mathias.
Den fastigheten som även kommer att
innehålla bostäder, blir onekligen ganska
speciell. Bottenvåningen med butiker,
följs av tre våningar garage och våning
fem och sex blir bostäder med 42 lägenheter.
– Här har vi jobbat mycket aktivt med
gestaltningen. Garagedelen kommer att
döljas på ett finurligt sätt, inbäddad i
grönska och med en stomme delvis i trä.
Det är ytterligare ett exempel på
Pedagogen Park, ”Där det oväntade händer”,
avslutar Mathias och ler.

Text: Per-Åke Hultberg