Staden som växer – på djupet, på bredden, på höjden

Östersunds kommunIdag är det en sådan där underbar försommardag som,
faktiskt, bara går att uppleva i Östersund. Där vi står,
på toppen av Frösöberget, ovanför skidbackarna, är det
ganska enkelt att peka ut ett par saker som gör den här
staden så speciell. Till att börja med, om vi rör oss över krönet,
möter våra blickar samma storslagna fjäll som reser sig över
soliga ängar, sund och skogar, som människor under tusen år
betraktat just härifrån, över Frösöns sluttningar, ned mot den
klarblåa Storsjön.
Precis som på Vikingatiden är Frösön och Östersund den naturliga
knutpunkt som ”bara måste” finnas längs en av Europas viktigaste
pilgrimsleder, halvvägs mellan Bottenhavet och Atlanten,
vid den stora sjön med sina långsträckta armar, som sträcker sig
djupt in i skogslandskapen. En stad som uppstått så här ”mitt i
vildmarken” har sina alldeles egna förutsättningar. Därför präglas
Östersund än i dag av att vara en metropol, med det fokus på service,
handel och kommunikation som det för med sig.

Här är värdskap, gästfrihet och öppenhet inte bara vackra
ord. Ända sedan forntiden har vi varit beroende av att ”främlingar”
kommer till oss. De impulser dessa fört med sig har vi
fått ”på köpet”, tagit tillvara, anpassat och utvecklat vidare. Att
se människor som resurser har alltid varit en överlevnadsstrategi
i Norrlands inland, men aldrig har väl detta förhållningssätt
varit så lyckosamt och utvecklande som just nu, i 2010-talets
Europa.
Om vi nu vänder på oss, och istället betraktar staden som
breder ut sig vid vattnet nedanför oss, slås vi genast av hur
mycket det byggs. Staden växer; på djupet, på bredden, på höjden.
Nybyggnationen och förtätningen av innerstaden är ett resultat
av den satsning på hållbar tillväxt som Östersund praktiserar.
Det handlar om att väga samman ekonomiska, sociala
och miljömässiga faktorer. På så vis vill vi främja mångfald,
jämställdhet, hälsa och kreativitet – värden som får oss att trivas
och vara stolta över Östersund.

Det finns många exempel på hur väl det har fallit ut hittills.
Här, i ”vår lilla stad”, pågår just nu förberedelserna för det internationella
Unceso-nätverket Creative Cities årskonferens, en
gastronomisk och kulturell händelse i världsklass. På Jämtkraft
Arena spelas allsvensk fotboll och friluftsmuseet Jamtli bygger
Nationalmuseums filial. Storsjöcupen lockar tusentals barn och
unga från hela världen att spela fotboll, medan Storsjöyran, en av
Skandinaviens största musikfestivaler, oförtrutet varje år lockar
nya världsartister och det händer mycket, mycket mera…
En del av allt det som är på gång kan du läsa om i denna bilaga,
men bäst gör det sig naturligtvis på plats. Du kanske vill
vara med? Självklart!
Välkommen!
Ann-Sofie Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande
Per Johansson, tillväxtchef