HSB Norr fortsätter att satsa på Luleå

– Jag skulle vilja kalla HSB för
ett samhällsbyggande företag.
Vi är evighetsförvaltare, säger
Mattias Lundström, vd för HSB
Norr. Och vi kommer att vara
kvar i minst hundra år till.

VD HSB Norr Mattias LundströmI Luleå är HSB också aktör på bostadsmarknaden
sedan lång tid
tillbaka. ”Vi känner varje skrymsle
och vrå” som Mattias Lundström
uttrycker det.
HSB har en lång historia av gediget
boende och respekterat varumärke,
men är långt ifrån bara historiska.
Nya idéer kring boendet
vinner mark. Hållbarhet och yteffektiva
bostäder har blivit ledord.
Och HSB är med i framkant.

HSB Norr är en av de 26 föreningar
som finns i det kooperativt demokratiskt
idéburna HSB, som i hela landet
ägs av sina över 600 000 medlemmar.
I Luleå äger HSB Norr hyresfastigheter
på Svartholmen, Östermalm och i
centrum och förvaltar även lägenheter
åt Gammelstabo i Gammelstad
och Välbo på Skurholmen och
Lövskatan. Men bostadsrätterna får
väl ändå sägas vara HSB:s signum.
– Förra året byggde vi 52 nya hyreslägenheter
i Luleå, säger Mattias
Lundström. Och vi vill gärna bygga
fler.
HSB är också ett av fem bolag
som gått ihop för att bygga
Munkeberg Strand, det nya planerade
bostadsområdet vid sydöstra delen
av Mjölkuddsstranden där det
ska bli ungefär 700 lägenheter inom
tio år. Målet är att skapa en sammanhållen
stadsnära miljö som sträcker
sig längs Stadsfjärden från centrumhalvön
fram till Mjölkudden. Ett viktigt
steg för att utveckla Luleå.
– Det är många hyresgäster som
söker sig till oss nu, över hälften är
mellan 20 och 30 år, och Luleå har en
bra och stabil arbetsmarknad med
långsiktig tillväxt. Det gäller att hitta
en balans mellan bostadsrrätter och
hyresrätter.
– Vi borde kunna erbjuda ett attraktivt
boende för alla faser i livet,
både för de unga som vill ut på bostadsmarknaden
och för dem som
ska bilda familj och köpa sin första
lägenhet. Alla ska kunna bo i en
HSB-miljö.

Det är svårt för unga att ta sig in
på bostadsmarknaden, speciellt efter
att det strängare amorteringskravet
infördes. Därför har HSB
lanserat en delägarmodell för personer
under 30 år – HSB Dela och
riktar sig till unga bosparare i HSB
mellan 18 och 30 år som erbjuds att
köpa en nyproducerad lägenhet
med en lägre kapitalinsats. HSB står
som medfinansiär med 50 procent
och köparen ingår i ett samägandeavtal
som löper över 10 år.
Lägenheten kan säljas när som helst
efter att tillträdet skett, och då säljs
också HSB:s andel i bostaden. Efter
fem år går det att köpa ut HSB:s del
av lägenheten. Modellen testas just
nu i Göteborg med förhoppning om
en nationell utrullning.
– Att kunna erbjuda ett bra boende
är överordnat att tjäna pengar,
säger Mattias Lundström och knyter
an till HSB:s kooperativa historia
– att tillsammans med medlemmar
och hyresgäster vara aktiva i
samhällsutvecklingen och skapa det
goda boendet.

Framtida projekt i Luleå

• I nya stadsdelen
Kronandalen planerar vi att
bygga moderna och hållbara
bostadsrätter för många olika
åldrar och olika behov. Just nu
pågår utvecklingsarbetet inför
vårt kommande projekt brf
Kikaren, där du kommer att
kunna bo med närhet till
grönska och aktivitetsytor och
samtidigt bara 10 minuters
bussfärd från centrum.
• HSB är även med och utvecklar
Norra hamn tillsammans
med tre andra byggaktörer.
Byggplanerna omfattar
bostäder, hotell och kommersiella
lokaler. Flytten av
brandstationen år 2020 skapar
plats för det nya området och
de första byggnaderna beräknas
stå klara 2024. HSB planerar
att bygga bostadsrätter.
www.hsb.se/norr