”Vi nysatsar och växer med Kungsbacka”

– Tillsammans med näringslivet arbetar vi för att fler ska stanna kvar i Kungsbacka även på dagtid och arbeta i våra lokala företag, säger Mikael Olson, kontorschef för SEB i Kungsbacka. (Foto: Annalisafoto)

I mitten av februari lämnar SEB sina gamla lokaler och flyttar till nya kvarteret Valand.
– Vi älskar Kungsbacka. Tillväxten här är stark. Självklart vill vi satsa på Kungsbacka, säger Mikael Olson, kontorschef för SEB i Kungsbacka.

Det lokala SEB-kontoret i Kungsbacka är ett engagerat och drivet gäng som brinner för sin stad.

– I en kommun med så stark tillväxt är det vår främsta tillgång att ha lokal kompetens som känner starkt för sin lokala marknad, säger Mikael Olson. 

Kungsbacka är en av de kommuner som inte bara klarat sig mycket bra under pandemin, utan också haft tillväxt. En del av förklaringen är demografin: här äger de flesta sin bostad, har hög utbildning och god ekonomi. Många pendlar till jobbet, framför allt till Göteborg. 

En annan del av förklaringen är entreprenörsandan.

– Det är häftigt att se och vara en del av att näringslivet blomstrar och se att tillväxten fortsätter vara stark. Utmaningen som vi verkar för är att få fler att stanna i Kungsbacka även på dagtid och arbeta i våra lokala företag, säger Mikael Olson. 

Mikael Olson har själv bott i Kungsbacka i alla år. Precis som många andra har han jobbpendlat både till Göteborg och söderut. Efter att han för några år sedan blev kontorschef i Kungsbacka jobbar han i sin egen hemkommun.

– Lokal kompetens och lokala marknadsnätverk är avgörande framgångsfaktorer framför allt på företagssidan. Vi på SEB är aktiva i föreningslivet på olika sätt, även efter kontorstid. Den personliga närheten till marknaden är viktig över tid, säger Mikael Olson.

Såväl unga entreprenörer som etablerade företag finns bland SEBs kunder. Förutom de vanliga banktjänsterna, kundträffar och nätverkande, erbjuder banken att hjälpa sina kunder att växa hållbart. 

– Gott miljöarbete är en god affär i dag. Vid nyetableringar är det i dag självklart att ha med de tankarna redan från början. Etablerade företag kan behöva göra en förflyttning mot mer hållbara investeringar. Vi har expertisen och hjälper dem att lyfta blicken från vardagen och ta tag i de frågorna, säger Mikael Olson.

Nästan allt går att lösa med SEBs lättillgängliga digitala tjänster som bidragit till att SEB är Årets affärsbank för tredje året i rad. Det går också att boka ett personligt möte. Självklart finns också en samlad och bred kompetens och en aktiv rådgivning som hjälper privatkunder att växa. Expertis i privatekonomiska frågor om lån vid bostadsköp, placeringar, pensions- och försäkringsärenden finns också på plats.

– Sanningen är att vår främsta tillgång är vår kunniga personal som brinner för Kungsbacka. Utan deras expertis och engagemang hade det inte spelat någon roll vilka mål och ambitioner vi har som bank, säger Mikael Olson.

För tredje året i rad utses SEB till Årets Affärsbank. Service, bemötande och digitala tjänster är de starkaste områdena.