”Vi har ett större ansvar än att bara bygga hus”

 

Per Arwidsson, Per Bask– DE GRUNDVÄRDERINGAR som
präglar vårt tänkande kring
stadsbyggnad har vi givetvis med
oss i alla våra utvecklingsprojekt.
Våra nyligen färdigställda kvarter
med bostadsrätter i Högdalen blir
en utmärkt referens också nu när
vi avser gå vidare med att skapa
hyresrätter för egen förvaltning.

Det säger Per Arwidsson, grundare,
ägare och vd för Granen
Fastighetsutveckling AB. Det engagemang
han visar när han berättar om vikten
av olika samverkansformer för att
kunna skapa harmoniska helheter i våra
livsmiljöer, går inte att ta miste på. Inte
heller hans ambition att låta den gamla
byggmästartraditionens kvalitetstänkande
och yrkesstolthet möta nutidens krav
i bostadsbyggandet.
– Vi vill skapa byggnader och miljöer
där människor ska leva, trivas och må bra
i generationer framöver. Därför är det
nödvändigt att vi som bostadsutvecklare
tar ansvar för att med stor omtanke gestalta
inte bara byggnaderna men också
funktionerna och utrymmena mellan husen.
GranenI detta finns även konstnärliga inslag,
såsom i Högdalstorget där vi tillsammans
med Stockholms stad fått stor
uppmärksamhet, säger Per Arwidsson.
Området i fråga handlar om två kvarter
med totalt 134 bostäder. Marken som anvisades
av Stockholms stad var tidigare en
bortglömd grop mellan gata och tunnelbana.
Här har Granen Fastighets utveckling
med sina nya kvarter bidragit till att skapa
en attraktiv, trygg och levande miljö som
knyter ihop Högdalen Centrum med Sthlm
Subsurfers nya skate park.
– Jag är mycket stolt över att ha medverkat
i det här fina projektet, både för de kvaliteter
som vi byggt in och för att projektet
bidragit till ett lyft för ett större område,
säger projektledaren Per Bask Forsell.
– För mig personligen känns det särskilt
stimulerande att kunna låta konsten
skapa mervärden inte bara för våra direkta
kunder bostadsköparna, men för
alla dem som bor och vistas i de närmiljöer
vi medverkar till att skapa, inflikar
Per Arwidsson.

HAN BETONAR ATT det i just det här
fallet varit mycket inspirerande att ha
genomfört ett helt unikt samverkansprojekt
mellan det privata näringslivet,
Stock holm konst och exploateringskontoret.
I synnerhet som slutresultatet till
fullo harmonierar med hans egna och
företagets vision och grundvärderingar.
Nu går arbetet vidare att hitta lämplig
mark för nya bostäder, i första hand hyresrätter
för eget ägande med långsiktig
förvaltning. Gärna större projekt med
upp till 500 lägenheter.
– Vi söker samverkansformer med
kommuner i stockholmsregionen som
delar våra idéer om att bygga harmoniska
helheter. Självklart även med Stockholms
stad, där ju kvarteren i Högdalen
är lysande exempel på gott samarbete,
avslutar Per Arwidsson.