Nu ska centrum blomma upp

 

Trelleborgs centrumTrelleborgs centrum ska få en
rejäl ansiktslyftning. Det är
konsult bolaget reteam group som
kopplats in för att få stadskärnan
att bli mer attraktiv.

Det är inga jättestora omdaningar som
behövs för att göra centrum attraktivare,
säger Kathrine Heiberg, konsult
på reteam group – specialist på
centrumutveckling. Det handlar om en rad
åtgärder som detaljhandeln, caféer och servicebutiker
kan göra tillsammans, och där
kommunen och fastighetsägarna involveras.
– Vi intervjuade 555 personer i centrum under
en vecka, säger Kathrine Heiberg. Vi ställde
en rad frågor, och bland svaren framkom att
majoriteten, 77 procent, förordade shoppinggata
framför köpcentrum. Vad man saknar är
vissa specialbutiker, dessutom ser man gärna
fler caféer och restauranger som kan bidra till
mer liv och rörelse även kvällstid.
Kathrine Heiberg menar att det finns en
hel del att göra för att butikerna och shoppinggatorna
ska bli mer attraktiva.
– Utbudet av butiker bör uppdateras, det
finns plats för fler specialbutiker, liksom caféer
och restauranger. Butikernas fönsterskyltning
behöver moderniseras och bli tydligare.
Fastighetsägarna bör se till att fasaderna
är snygga och rena. Det räcker med
några få dåligt skötta fasader, så kan det dra
ner ett helt affärsstråk.

Ytterligare åtgärder som föreslås: På
Algatan, som är den största shoppinggatan,
skulle träden kunna beskäras så att inte
grenverket skymmer butiksskyltningarna.
Caféerna måste få möjlighet att bygga ut mot
gatan så de syns, något som berör fastighetsägarna,
och även kommunen när det
gäller tillståndsgivning.
– Det är viktigt att centrum har starka sociala
platser där människor gärna vistas både
på dagen och kvällen, säger Kathrine
Heiberg, som förordar att Stadsparken och
Stortorget aktiveras med olika evenemang
för att locka människor in till stan. Vissa gator
kan bli centralpunkter där människor
samlas och möts på caféer och restauranger.
I reteam groups omfattande rapport betonas
vikten av att alla berörda parter i stadskärnan,
inklusive kommunen och fastighetsägarna,
gör förändringsarbetet gemensamt
för att få en enhetlig linje.
– Trelleborg ska bli det självklara förstahandsvalet
när man handlar, säger Kathrine
Heiberg, som själv flyttat till Trelleborg från
Lund.