– Vi förvaltar, utvecklar och bygger nytt Alltid med människan i centrum

Fastighetsbolaget Castellum är i högsta
grad delaktiga i utvecklingen av
Linköping. Som en av Sverige största
kommersiella fastighetsägare planerar
bolaget för fortsatt tillväxt i både
Linköping och Norrköping, både
med nybyggnation och med förvärv
av befintliga fastigheter.

Målet med allt vi bygger och förädlar är
att erbjuda stadens modernaste kontorsytor.
Det gäller överallt där vi etablerar oss,
självklart även här i Linköping, säger Cecilia S
Aldén, tf affärsområdeschef för Castellum i
Linköping.
Bolaget som verkar över hela landet i ett stort
antal dynamiska städer har på några år etablerat
sig som en av Linköpings stora fastighetsägare
med fokus på kommersiella fastigheter.
– Det är framför allt två områden här i Linköping
där vi har koncentrerat vårt fastighetsinnehav
och där vi primärt vill fortsätta växa.
Dels Mjärdevi, där vi bland annat äger och förvaltar
Vita huset med Saab Combitech som stor
hyresgäst, och dels i city, säger Cecilia S Aldén.
Dessutom har Castellum industrilokaler i
Kallersta och Tornby samt en del nya fastigheter
i Djurgården. Och det är ingen tvekan om
bolagets framtidsplaner.
– Vårt engagemang är långsiktigt. Vi brinner
för stadsutveckling och kommer med det vi är
bra på – det vill säga fastighetsutveckling – att
fortsätta ta en aktiv roll i Linköpings spännande
tillväxtprocess med flera nybyggnadsprojekt,
säger Cecilia S Aldén, samtidigt som hon betonar
att det allra viktigaste för Castellum är att
förvalta, utveckla och uppdatera de fastigheter
man redan har. Alltid med människan i centrum.

– Samspelet med våra hyresgäster är A och
O. De är våra partners och vi vill växa med
dem. Då måste man vara lyhörd, fånga behov
och hitta flexibla lösningar. Det om något är
vår egentliga kärnverksamhet och vårt signum.
Men Castellum har också spännande framtidssatsningar
på gång, både med nybyggnation
och med förvärv av befintliga fastigheter.
Den processen pågår hela tiden, poängterar
Cecilia S Aldén.
– Oavsett vilka projekt vi går in i kommer vi
att fortsätta ta ett stort ansvar för att tillsammans
med kommunen och med våra kunder
leda utvecklingen av hållbara och funktionella
miljöer i en stad som kanske aldrig mått så här
bra som den gör nu.