”Vi är en byggkoncern med fokus på stora och utmanande projekt”

Serneke är en av Sveriges snabbast
växande byggkoncerner med en
omsättning på sju miljarder kronor.
Med Göteborg som bas har bolaget
på bara några få år etablerat verksamhet
på 17 orter i landet med
totalt cirka 1 200 anställda. I somras
var det dags för Östergötland. Med
kontor i Norrköping är målet att i
snabb takt expandera i hela östgötaregionen.

I Linköping är verksamheten i full gång
med bygget av kommunens nya simhall,
troligen Östergötlands just nu största enskilda
byggprojekt. Först ut i Norrköping
är en ny byggnad för Tingsrätten, ett egenutvecklat
projekt som Serneke driver på uppdrag
av Domstolsverket efter att ha vunnit en hyresupphandling
2018.
– Det känns fantastiskt roligt och spännande
att nu etablera vårt varumärke lokalt i Östergötland.
Vi har nu elva anställda här i Norrköping,
ambitionen är att dubbla den styrkan
under 2020. Vi har på kort tid fått ett otroligt
fint mottagande, både från kommunen och
från lokala kunder, säger Anders Johansson,
affärschef för Serneke Östergötland.
Han beskriver Serneke som ett heltäckande
entreprenadföretag som på uppdrag driver alla
typer av projekt inom bygg och anläggning.
Målet är att uppfattas som det mest engagerade
och dynamiska bolaget i branschen, med ett
stort samhällsengagemang som hörnsten.

Fokus ligger på stora, komplexa och utmanande
projekt där Sernekes konkurrensfördelar gör
störst skillnad. Just nu byggs till exempel Karlatornet
på Lindholmen i Göteborg, som med
sina 245 meter och 73 våningar blir Nordens
högsta byggnad.
– Vi är ett ungt bolag i en traditionstyngd
bransch där vi med kreativitet och
nytänkande utmanar de ledande aktörerna.
Det kommer vi också att göra här
i Östergötland. Även med egenutvecklade
fastighetsprojekt, betonar
Anders Johansson.
Den nya Tingsrätten är ett bra
första exempel. Det handlar om
en mycket speciell byggnad med
många tekniska detaljer och
viktiga säkerhetsfunktioner att
ta hänsyn till, som inte finns i
vanliga byggprojekt.
– Upphandlingen gällde ett
hyresavtal på 20 år. Placering
i staden och utformning av
byggnaden var det upp till oss
anbudsinlämnare att föreslå. Vi föreslog en
kommunägd tomt vid Norra Promenaden i
Saltängen, som är avsedd för nybyggnation och
som vi vill förvärva, förklarar Alexandra Meijer,
projektchef på Serneke Projektutveckling.

Just nu pågår en process med justeringar i förslaget
om placering på den föreslagna tomten
och om utformning av byggnaden. Så snart
ett färdigt förslag ligger på bordet väntar en
överenskommelse om ett slutavtal med Domstolsverket
och Norrköpings kommun. Allt
ska sedan prövas efter sedvanligt kommunalt
planförfarande.
– Vi har en mycket bra dialog med både
Domstolsverket och Norrköpings kommun.
Vår förhoppning är att vi nu så snart som
möjligt ska kunna komma i gång att bygga.
En sak är säker, tingsrättsbyggnaden har en
tilltalande form och gestaltning som definitivt
kommer att tillföra något riktigt
fint till stadsmiljön här i Norrköping,
säger Alexandra Meijer.
– Det är det första projektet
vi jobbar med här i Norrköping
men definitivt inte det
sista.