Smarta innovationer gör att vi i Helsingborg ska klara våra samhällsutmaningar tillsammans

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning. Den handlar om att vi med olika projekt och nya idéer vill skapa en smartare och mer hållbar stad för att öka livskvaliteten för invånarna.

Satsningen på H22 följer en gammal Helsingborgstradition. H55 hette designutställningen år 1955 i Helsingborg, 1999 anordnades en bomässa som fick namnet H99. Och nu är vi snart framme vid H22 City Expo, som kommer att bli en internationell stadsmässa sommaren 2022.

Hela välfärdssatsningen H22 handlar om att staden på lång sikt och med mindre medel ska klara fler åtaganden som skola, vård och omsorg. Vi ser att vi får en åldrande befolkning och minskade skatteintäkter de kommande åren. Genom att pröva nya idéer, automatisera och lösa våra gemensamma samhällsutmaningar på nya och mer effektiva sätt får vi loss resurser som vi kan lägga på annat – allt för att göra det bättre för helsingborgarna.

– Stadsmässan är en station på vägen – vi stannar upp, bjuder in till upplevelser och kreativa samtal kring de nya stadsrum som växer fram i Helsingborg och de lösningar vi testar där, säger stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr.  Mässan sätter ljuset på hela Helsingborg och utgår från dem som bor här – livet mellan husen och innanför väggarna.

Vad är en innovativ stad?
– Det handlar om framtidens utmaningar, där vi redan i dag måste utforska nya lösningar som bidrar till en bättre stad och ger Helsingborgs invånare högre livskvalitet. Det handlar också om att utnyttja digitaliseringens möjligheter – allt för att skapa en smart stad i nära samarbete med invånare, näringsliv, föreningsliv och forskning, säger Martin Hadmyr.

De stora projekten som visas upp är bland annat Oceanhamnen, SeaU och Drottninghög, men även en mängd nya innovativa idéer om hållbarhetsmål, teknologi för bättre service och tjänster, stadsutvecklingslösningar och småskaliga innovationer i vardagen.

”Framtidens utmaningar är inte längre lokala, det handlar om globala perspektiv”

Drottninghög är en stadsdel som genomgått stora förändringar. Nya bostäder byggs och fler är på gång samtidigt som staden satsar på trygghet, planteringar och lekplatser i området.

Oceanhamnen är en helt ny attraktiv stadsdel som växer fram i olika etapper och där innovativa lösningar testas. En av dem är ”Tre rör ut” som förvandlar hushållsavfallet till biogas. Här kan även nämnas Reco Lab som är en del av den smarta staden med placering i Oceanhamnen, där ett helt nytt sätt att ta hand om vatten, sanitet och avlopp utvecklas. Anläggningen blir även en mötesplats för forskning, utveckling och lärande.

Dockan är en blivande park i Oceanhamnens östra del som kommer att bjuda på en hel del nytänkande. Mest spektakulärt blir en ljudsatt Djungellekplats och den bevarade kranen med en gigantisk hängmatta.

Är stadsmässan H22 mer internationellt inriktad än de tidigare mässorna i Helsingborg?
– Ja så är det, säger Martin Hadmyr. Framtidens utmaningar är inte längre lokala, kanske inte ens nationella. Det handlar snarare om globala perspektiv. De lösningar vi tittar på är ofta inom områden som kommer att vara intressanta även för andra städer i världen. Så vi räknar med en hel del internationella besök.

Engelskans Opportunities, som på svenska betyder möjligheter, kan förkortas OPS. Det kommer även att vara namnet på flera speciella platser i Oceanhamnen, där man vill visa på möjligheter att skapa upplevelser och  lösningar med hjälp av den digitala tekniken. Ops!-platserna kommer att ha ett basutbud med väderskydd, möjlighet att ladda telefonen eller surfplattan, uppvärmda bänkar och tillgång till WiFi. Men de kan också innehålla upplevelser kopplade till aktuella teman. Temat energi kan exempelvis innebära att man visar hur mycket energi solen ger till solpaneler, eller varför inte bygga ihop platsen med ett utegym och mäta hur mycket energi som utvinns där?

Ett annat mål för Helsingborgs stad är att öka invånarnas involvering i skapandet och utvecklingen av staden, exempelvis att med en app och modern teknik ge den som vill möjlighet att digitalt påverka utformningen av sin stad på plats.

En satsning på barn och digital teknik kommer också att genomföras. Här kan barn komma med förslag på hur lekplatser ska utformas i framtiden och enkelt lämna sina idéer via en mobiltelefon eller surfplatta. Alla dessa projekt och Ops!-platser syftar till att man prövar sig fram för att skapa en bättre och mer inkluderande stad.

– Allting kanske inte blir riktigt som man tänkte sig på idéstadiet och det är ok, säger Martin Hadmyr. För vi måste våga testa för att lyckas. Det är mycket det som H22 handlar om.

Text: Anders Post