Vi brinner för framtidens kommunikation!

Även om vi också välkomnar Pågatåget och bättre
kommunikationer västerut så arbetar vi på Trelleborgs
Bredband med att förbättra kommunikationen i
hela kommunen. Det är vårt uppdrag att som helägt
kommunalt bolag nå upp till Regeringens mål att 90%
av alla hushåll ska ha minst 100 Mbit/s in år 2020. Sedan
starten av TBAB 2012 har vårt fokus legat på att förtäta
olika områden och bygga fiber till företag inne i själva
Trelleborg och västerut till Skåre. Nu kommer vi satsa
mer på att Söderslätt i framtiden blir uppkopplad, så att
hela vår landsbygd blir attraktivt och levande.

 TrelleborgsbredbandDet är du som äger din fiber
I dagens samhälle är ett väl fungerande
internet en förutsättning
för att attrahera nya företag men
också för att få familjens vardagsliv
att fungera. TV, telefoni, bredband till
datorerna, bankaffärer, boka resor,
hålla sig uppdaterad med nyheter
och så surfande ungdomar i husets
alla hörn kräver en effektiv uppkoppling.
Men framöver kommer
allt fler kommunala tjänster inom
vård och omsorg att bli digitala och
automatiseras, allt efter som fler av
oss kommer att vårdas i hemmet. Och en
effektiv och personlig sjukvård kräver i sin
tur en tillförlitlig infrastruktur. Att bygga
ett heltäckande öppet och konkurrensneutralt
internät är just Trelleborgs Bredbands
uppdrag från kommunen. Med andra ord;
det är du och alla andra trelleborgare som
äger och kommer att äga oss i framtiden.
En trygghet det också.

Andra är bättre på underhållning
Vår partner Open Universe har samarbeten
med en lång rad leverantörer av
TV, telefoni, bredband och andra digitala
tjänster. Här har du möjlighet att
välja exakt de tjänster du vill ha
men, viktigast av allt, du har full frihet
att säga upp och byta när du vill och
när det passar dig. Vanligen med ett
par månaders uppsägningstid. OchTrelleborgsbredband
som sagt, det är du som äger nätet,
tillsammans med dina grannar och
alla andra trelleborgare, inte ett
börsbolag med vinstintressen.

Nu drar vi österut
Under hösten har Trelleborg Bredband
tillsammans med vår huvudentreprenör
akea börjat dra fiber i de
tomrör vi redan grävt ner längs gasledningen
till Jordberga, så under nästa år kommer
Gylle och Fjärdingslöv i första hand
få fiber. Men redan nu planerar vi för att
fortsätta vidare österut till Västra Virestad,
Bösarp och Norra Åby för att nämna
några orter. Samtidigt håller vi tillsammans
med tekniska förvaltningen på att förbereda
sträckan mellan Anderslöv och Alstad
med målet att ha ett färdigt stomnät som
går i en cirkel ner till Trelleborg igen. Med
andra ord en tillförlitlig och framtidssäker
kommunikation och uppkoppling för alla i
kommunen.