Vi behöver agera kraftfullt och inte förlora mer tid

 

FN klimatmöte/ Sveriges EkokommunerDen här tidningen arbetas fram mitt under
FN:s klimatmöte i Paris, där förhandlingarna
nu pågår för fullt. Tidigare i år har
möten hållits även i Sendi, Japan och i Addis
Abeba, Etiopien. Det gör 2015 till ett ödesår för en
Hållbar framtid.
Under 2015 firar Sveriges Ekokommuner 20 år och
det gör oss till världens äldsta kommunnätverk för
hållbar utveckling. Vi har en gemensam vision om att
med ekosystem i balans som bas för vår välfärd, tillsammans
verka för en hållbar, ekonomisk och social
utveckling. Det är en otrolig förmån för mig att ha fått
förtroendet att leda föreningens fortsatta arbete. Och
det är såklart en stor utmaning att ta över efter Lars
Thunberg, som under 14 år varit en klippa som ordförande.

Sveriges Ekokommuner gick i början av 2015 med i det
globala miljönätverket ICLEI, som bjöd in oss till mötet
i Paris. Det gav mig också möjlighet att närvara när
parlamentariker från hela världen samlades under två
dagar. Jag hade då förmånen att höra FN:n generalsekreterare
Ban Ki-moon och flera andra namnkunniga
personer, bland andra Achim Steniner, UNEP, Ángel
Gurría, OECD, Hoesung Lee, IPCC, Irina Bokova,
UNESCO och Arnold Schwarzenegger R20. Det var en
fantastisk upplevelse och budskapet är samstämmigt
och tydligt, vi behöver agera kraftfullt och inte förlora
mer tid. Vi kan ha både bättre tillväxt och bättre klimat,
det är ingen motsättning, menade Världsbankens
tidigare chefsekonom Nicholas Stern.
Till den här tidningen lyckades vi fånga upp vår
egen miljöprofessor Johan Rockström för en intervju,
trots hans pressade schema under dessa dagar. När
jag i slutet av 1990-talet pluggade biologi och systemekologi
hade jag förmånen att ha Johan som handledare
för en uppsats. För mig känns det därför extra roligt
att även i det här forumet få förmedla hans viktiga
budskap.

Det faktum att vi är den första generation som vet och
den sista som kan göra något åt klimatutmaningen,
var Johan Rockström den förste att föra fram. I Paris
upprepades detta av en rad parlamentariker. Frågan
om minskning av växthusgaser är då som alla vet helt
avgörande. Sveriges ambitionsnivå är att nå en minskning
med 40 procent fram till 2020, jämfört med 1990.
Inför mötet i Paris frågade vi våra Ekokommuner
om deras ambitioner. Det visade sig glädjande nog
att många med råge överträffar den nationella målsättningen.
Till exempel Oskarshamn, Halmstad och
Karlskrona som samtliga har 50 procent som mål fram
till 2020. Ystad 60 procent till 2020 och Helsingborg 70
procent till 2035. En sak är säker, de viktigaste insatserna
för att minska klimatutsläppen är lokala och
regionala.
Jag citerar till sist en av talarna i Paris, ”We can not
just talk the talk, we must walk the walk. Let´s do it!”

Ellinor Avsan (M), Huddinge Ordförande för Sekom