UPPLANDS-BRO BÄST PÅ SERVICE TILL FÖRETAG

Upplands-Bro kommun är bäst i
Stockholms län när det gäller att ge
service till företag. Det visar resultatet
från årets Nöjd-kund-index-undersökning
(NKI).
– Ett gynnsamt företagsklimat är en
mycket viktig fråga för oss i Upplands-
Bro kommun. Det går bra för många företag
i vår kommun och vi välkomnar nya
etableringar. Årets resultat ger en bra
grund för en fortsatt långsiktig, positiv utveckling
av näringslivsklimatet i kommunen,
säger kommunstyrelsens ordförande
Camilla Janson (S).
NKI-undersökningar görs regelbundet
av majoriteten av Sveriges kommuner där
det gemensamma målet för Stockholmsregionen
är NKI 70 eller bättre. I årets
undersökning
fick Upplands-Bro betyget
75, på en skala av 0-100. Betyget innebär att
kommunen service håller en hög nivå.