Veidekke en del av Lunds stadsutveckling

Efter Central Park vid Arenaparken och pågående Grönalund på väster i Lund kommer Råbykungen och Margretedal i söder. Två nya kvarter alldeles intill stadskärnan längs Hardebergaspåret, ett stenkast från Södra Esplanaden.

– Området kring Södra vägen är en ny ”årsring” av bostäder och porten in till Lund från söder kommer att bli en mer attraktiv och sammanhållen entré, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare på Veidekke Eiendom.

Att Veidekke för tolv år sedan valde att etablera sig i Lund med sitt regionkontor var ingen tillfällighet. ”Här finns en koncentration, en dynamik och ett tryck som inte går att kopiera”, förklarade Peter Hedegaard då. En närhet till innovation och nytänkande som passar väl in på Veidekkes sätt att arbeta på.

Efter att Central Park med alla sina 147 lägenheter nu är etablerat och inflyttat är arbetet med Veidekkes Grönalund på väster i Lund i full gång. Ett kvartershus på åtta våningar och 62 lägenheter vid Fjelievägen där de första köparna väntas flytta in under hösten/vintern 2021. På nedre plan kommer lägenheterna att få stora uteplatser och på de översta våningarna byggs tre penthouse med stora privata takterrasser och utsikt över Lund. Lägenheten högst upp i huset har dessutom ingång till hissen direkt inifrån bostaden.

– Bostäderna där har varit så populära att vi redan i höst börjar försäljningen av nästa etapp, säger Peter Hedegaard.

Grönalund är ett bra exempel på hur det går att skapa många nya bostäder på en liten yta med en arkitektur som smälter in i sin omgivning som en del av förtätningen av staden som redan pågår i Lund. De nya husen måste också få en arkitektur som smälter in i sin omgivning.

För Veidekke fortsätter arbetet med nya områden nu när kvarteren Råbykungen och Margretedal runt Stenkrossen, intill mejeriet, är redo för en stor förändring. I området kommer välkända kulturverkstaden och EOS-hallen att ligga kvar, men platsen kan nu också få ytterligare tillskott i första hand av bostäder, men även park och en ny förskola.

Innerstaden tillsammans med Råbykungen och Margretedal utökas därmed söderut och Lund får ett tillskott av närmare 500–600 nya bostäder.

– Staden flyttar fram sina positioner och får en helt ny tydlig stadsport från söder, säger Peter Hedegaard.

Att området är så centralt i Lund gör att typiska karaktärsdrag från stadskärnan blir viktiga grundstenar i planförslaget. En variation av byggnadstyper, bostadstyper och funktioner ökar förutsättningarna för att olika människor vistas i samma kvarter.

I kommunens planförslag är huvudidén att lägga ett större offentligt park- och torgrum i områdets sydvästra del, på båda sidor om Hardebergaspåret. Runt detta finns sedan kulturverksamheten Stenkrossen, en förskola och EOS-hallen. I parken/torget görs det också plats för en multisportplan.

Genom kvarteren kommer gång- och cykelstråket Hardebergaspåret att sträcka sig. Stråket kommer att ge ett mervärde till stadsdelen och för dem som kommer österifrån blir det en entré till staden och en del av alla de kultur- och fritidsaktiviteter som finns längs med det.

I stället för att Södra vägen ska förknippas med tung genomfartstrafik ska den bli ”en läkande stadshuvudgata” med trädplantering, övergångar och kantparkering.

– Det här blir ett nytt kvarter alldeles intill stadskärnan samtidigt som vår vision för platsen är ett grönt kvarter i dubbel bemärkelse – gröna hus med låg energiförbrukning och miljövänliga materialval i en grön miljö i centrala Lund, säger Peter Hedegaard.

När sedan arbetet med Margretedal börjar gestaltas, då formas också den sista pusselbiten i stadens Söderport till den länkande struktur som kommer att bidra till ett mer sammanhängande Lund.

Veidekke är i Lund för att sätta avtryck för lång tid framåt.

Veidekkke satsar på trähus

Globalt sett står byggsektorn för en stor del av de totala koldioxidutsläppen. Därför har Veidekke under de senaste åren genomfört ett omfattande arbete för att stärka miljöarbetet. Satsningen på trähus är ett tydligt exempel på det.

Trähus binder koldioxid, går fortare att bygga, är lättare än andra byggmaterial och är tystare – både att bygga och att bo i. Trä i byggnader, möbler och på väggar är helt enkelt bra för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Veidekke Eiendom är, tillsammans med Rikshem, delägare till Folkhem sedan 2017.

Samarbetet med Folkhem är en av många strategiska satsningar för att möta de ökade miljö- och hållbarhetskrav som vi sannolikt kommer att se i byggsektorn framöver. Genom att kunna producera flerbostadshus i trä kan vi göra en insats för klimatet och minska den totala negativa miljöpåverkan från produktionen av bostäder. Det är ett sätt för oss att ta ett större klimatansvar för vår bostadsproduktion och samtidigt bidra till att rädda världen på vårt sätt.

Nyligen påbörjades försäljningen av Cederhusen i Stockholm som kommer att bli Sveriges största bostadskvarter byggt i massivträ. De blir också de första flerbostadshusen i trä som byggs i Stockholms innerstad i modern tid.

Projektet består av fyra unika bostadshus och intresset för de 234 lägenheterna har varit stort från start. De första beräknas vara färdigbyggda i slutet av 2021 och i samband med det väntas även de första hushållen flytta in.

Läs mer om trähus: www.folkhem.se