Snabbare bygglov med e-tjänst och närkontakt med invånarna

Bor du i Norrtälje och vill bygga
nytt, bygga till, eller göra ändringar
på ditt hus? Då bor du i rätt
kommun. Här kan du snabbt och
enkelt söka bygglov via en e-tjänst.
Dessutom har bygglovsavdelningen
kvällsöppet med drop in, och
uppsökande verksamhet.

– Vi har varit digitala i flera år och
ligger i framkant när det gäller
hantering av bygglov via e-tjänsten,
berättar Norrtäljes bygglovschef Anna
Keskitalo. På så vis kommunicerar vi direkt
med våra kunder. Använder man vår
e-tjänst kan vi även erbjuda lägre kostnader
eftersom vi spar in på administration.
Genom e-tjänsterna kan kunderna göra
mycket på egen hand och dessutom följa
ärendets gång genom hela bygglovsprocessen.
– På det här sättet kapar vi tidsåtgång
och byråkrati jämfört med tidigare, säger
Anna Keskitalo. Men det räcker inte med
att bara ha digitala flöden, bygglovsprocessen
måste även kombineras med ett
högt servicemedvetande. Vi som arbetar på
Bygg- och miljökontoret vill verkligen
hjälpa våra kunder och vara ett stöd.
För att utveckla stödet och kommunikationen
med kunderna har man kvällsöppet
en gång i veckan med drop in.
– Det är jättemånga som kommer på
torsdagskvällarna när vi har kvällsöppet
och då det finns experter på plats. De senaste
tre åren har vi även prövat ett annat
sätt att nå våra kunder. Vi åker helt enkelt
ut med en bygglovs- och VA-buss och träffar
kunderna på plats.

Under fyra sommarveckor har man besökt
ett antal olika kommundelar där handläggare
från Bygg- och miljökontoret svarat
på frågor om bygglov, förhandsbesked,
strandskydd, ritningar, avloppsfrågor, värmepumpar
och en hel del annat.
I sommar kommer avdelningens experter
att göra samma sak, men i stället för egen
buss åker de i år med biblioteksbussen.
Vad är det mest spännande bygglovsärende
som ni hanterat den sista tiden?
– Det är nog de två tornen med bostäder
i hamnen – ett stort och spännande projekt
som kommer att bli nya landmärken för
Norrtälje, säger Anna Keskitalo.

Text: Anders Post