VÄSBY LABS – EN BANBRYTANDE DIALOG

I processen att planlägga de nya bostadskvarteren runt Väsby centrum använde sig kommunen av en helt ny tankemodell för samhällsbyggande – Väsby Labs.

Modellen innebär i korthet att alla berörda parter – de boende, aktörer och byggare, även internationella experter – löpande involveras i utvecklingsarbetet redan från start.

– Det här var något tämligen unikt i Sverige. Vi hade inga planer, inga idéer att visa upp, utan ställde helt enkelt frågan, ”vad ska vi göra här?” Tanken var att så många som möjligt skulle komma till tals så tidigt som möjligt. Idag är det stadsplanerare från hela Sverige som vill veta mer om vad och hur vi gjorde, säger Alarik von Hofsten.

Fördelen är uppenbar menar han. Visst, det tar tid till en början, men man vinner ändå på det. Dels genom att man får med sig folk, dels och kanske framförallt får man fler och bättre idéer och därmed en bättre och trivsammare stadsmiljö.


 

Fakta:
Väsby Labs tilldelades priset, “Quality innovation of the year 2012”. Ett pris som tagits fram som samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera europeiska länder, däribland Finland och Sverige, ett pris som syftar till att stimulera fler nya innovationer av hög kvalitet.