OBOS utvecklar Malmö – med över 200 nya bostäder

Som en av Sveriges ledande bostadsutvecklare
är OBOS med och bygger
bostäder i 156 av Sveriges 290 kommuner*.
I Malmöregionen har koncernen byggt
bostadsrätter i Klagshamn och Burlöv, där
nya etapper också är under utveckling.
Dessutom är planeringen i full gång för
nya bostäder i Tygelsjö och Svedala.

Bostadsmarknaden är stark i syd, och det går bra för
bostadsutvecklaren OBOS. I Klagshamn har koncernen
hittills byggt 19 bostadsrätter i Brf Klagshamns Ängar,
där nästa etapp beräknas säljstarta i början av 2018.
I Burlöv uppförde OBOS 28 bostadsrätter i projektet
Brf Burlöv, och nu är säljstarten för etapp 2 igång med
ytterligare 25 bostäder i Brf Fältnarven II.
– Vi är stolta över den utveckling vi kan stå för i dessa
områden, säger Anders Borgqvist, Affärsutvecklingschef
för OBOS distrikt Syd.

Över 200 nya bostäder ska växa fram
i Tygelsjö och Svedala
OBOS planerar också för nya bostäder i både
Tygelsjö och Svedala. Brf Bara backar blir ett
projekt i Svedala som kommer att bestå
av 31 par- och radhus, byggda utifrån
koncernens bostadskoncept Start Living,
I etapp 2 uppförs 15 villor i grupphusbebyggelse
som äganderätter.
I Tygelsjö planeras det för 200 bostäder
i blandad bebyggelse. Det blir allt från
villor till kedjehus och flerfamiljshus.
– Vi räknar med en byggstart under 2018 i
Svedala och beräknad inflyttning under 2020 i
Tygelsjö, säger Anders Borgqvist.

Långsiktighet och ansvar
Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord i
OBOS-koncernen. Därför kommer majoriteten av
koncernens byggmaterial från de svenska skogarna.
Och därför återinvesteras tio procent av vinsten i
socialt främjande insatser och miljösatsningar.
– Det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld
nu och flera generationer fram i tiden, säger Anders
Borgqvist.
* Siffrorna avser 2016.