Värnamo växer – då behövs nya skolor och idrottshallar

Stefan Åberg är kommunens fastighetschef. Här berättar han bland annat om en ny skola som ska byggas för 350 elever. Och som dessutom får en egen idrottshall.

NYA SKOLOR PÅ GÅNG

I kommunen finns 19 grundskolor där 4 200 elever går. Behovet av nya skolor är stort, och nu ska ytterligare två skolor med tillhörande idrottsanläggningar byggas. Dessutom tre förskolor med byggstart efter sommaren.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Trälleborgsskolan är en F-5-skola med 450 elever i västra delen av Värnamos tätort. Nu ska den rivas och på samma plats byggs en helt ny skola, som tillsammans med Gröndalsskolan, med sina 550 elever och integrerad grundsärskola, får tillgång till den nya idrottshallen Park Arena.

– Byggnationen av den nya Trälleborgsskolan drar vi i gång direkt efter semestrarna i sommar, säger Värnamos fastighetschef Stefan Åberg.  Trälleborgsskolan kommer att stå färdig till hösten 2024 och då har Park Arena varit i gång under ett år.

Ytterligare en grundskola planeras?
– Ja arbetsnamnet är ”Ny skola i Väster”, säger Stefan Åberg. Den ska ge plats för 350 elever och får en idrottshall till sitt förfogande. ”Ny skola i Väster” blir en del av Västhorja by där det finns bebyggelse med lång historia. Skolan ska vara klar till julen 2025.

Men det är inte bara grundskolor som byggs, även tre förskolor: Ekengatan, Magnusgatan och Jannelund. Det är så kallade konceptförskolor, vilket innebär att de är exakt likadana och kan handlas upp samtidigt. Produktionsstart sker efter sommaren och inflyttning under 2024.

– Vad som sticker ut när vi bygger de nya skolorna är att vi lägger mycket fokus på materialvalet, säger Stefan Åberg. Vi har till exempel valt att bygga med trästommar och träbjälklag, vilket ger en avsevärt mindre klimatpåverkan än betong. Dessutom siktar vi på miljöbyggnad Silver. 

– Även upphandlingsformen är lite speciell, säger Stefan Åberg. Den kallas Strategisk partnering där man arbetar och planerar tätt ihop med entreprenören och tillsammans följer upp ekonomin.

Två nya idrottshallar

Park Arena blir en hall med 300 sittplatser, som delas av med vikväggar så att det kan bli tre mindre hallar. Här planeras även en fotbollsplan med konstgräs. Idrottshallen vid ”Ny skola i väster” har enklare sittplatser, och omklädningsrum för skolgymnastiken.

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part, som även genomför certifieringarna. Miljöbyggnad Silver är den näst högsta certifieringsgraden där Guld är den högsta.

Strategisk partnering är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer (beställare och entreprenör) samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Strategisk partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.