Hur ser framtiden ut för skolorna i Värnamo?

NYA SKOLOR PÅ GÅNG

Vi frågar kommunens barn- och utbildningschef Johan Grahn.

Kommunen har en vision om 40 000 invånare 2035, vad betyder det när det gäller skolor och förskolor? Hur ser behovet ut, och var är det störst?
– Behovet är stort när det gäller skolor i de centrala delarna av staden då centrum ska förtätas med bostäder. Om Värnamo växer söderut (Helmershus och Nöbbele) så kommer det även där behöva finnas både förskolor och skolor. Sedan är behovet av renoveringar stort på Figy-Finnvedens gymnasium och Gröndal inledningsvis, och på lite längre sikt Forsheda 7–9, och en del av våra landsbygdsskolor som till exempel den i Fryele.

Är nuvarande skolbyggnader anpassade till dagens peda­gogiska arbetssätt, hur ser du på det?
– Till viss del är lokalerna användbara, klassrummen är ofta bra men biytor i form av grupprum, arbetsrum för pedagoger, lokaler för fritidshem, skulle vi behöva ha andra och större ytor för.