Unik stadsdel växer fram i närheten av universitetet

VallastadenI västra Valla ligger Campus
Valla som är en del av Linköpings
universitet. Här jobbar
och studerar över 20 000
personer. En bit västerut ligger
Mjärdevi Science Park, som
samlar Linköpings kunskapsföretag.
I det här området
byggs nu en helt ny stadsdel –
Vallastaden.

Vallastaden byggs i två etapper. Den
första börjar nu ta form med 1 000 lägenheter,
och invigs 2 september 2017 i samband
med ett unikt bo- och samhällsexpo
som har devisen ”Människan bygger staden”.
En mässa som ska visa upp en socialt
hållbar och resurseffektiv stadsdel –
med kreativa arkitektoniska lösningar.
– Det var just idén om en samhällsbyggnadsmässa
som föregick stadsdelen
Vallastaden, berättar kommunens projektledare
Magnus Liljedahl. Vi tittade på
olika områden som skulle kunna vara
lämpliga för den här sortens projekt, och
så föll valet på Västra Valla (Vallastaden).
Här fanns möjligheten att – via en ny
stadsdel – bygga samman Linköpings
centrala stadsdelar med universitetet och
Mjärdevi. Genom att knyta ihop kunskap,
lärande och kreativitet från universitetet
och Mjärdevi, skapas tillsammans med
Linköpings kommuns framåtanda – en
attraktiv stadsmiljö där människor både
kan bo och verka.
En arkitekttävling utlystes. Det vinnande
förslaget med namnet ”Tegar” kom
från den Göteborgsbaserade arkitektbyrån
Okidoki, där juryn bland annat fastnade
för förslagets starka fokus på social
hållbarhet.

I Vallastadens andra etapp byggs cirka
500 bostäder, och så småningom växer
hela området ut i nya etapper. I sin slutliga
form kommer det att finnas minst
5 000 bostäder. Bebyggelsen blir blandad,
med villor, radhus flerbostadshus,
studentbostäder och gemensamhetshus
med övernattningslägenheter. Inte mindre
än 38 olika byggherrar har fått marktilldelning
i Vallastaden, var och en med
sin kvalitetsprägel. 2–24 september 2017
blir Vallastaden ett unikt samhällsexpo
där innovativa stadsdelslösningar kommer
att visas upp.
– Intressant är områdets infrastrukturlösning
där ledningar med fjärrvärme, el
fiberoptik, sopsug, vatten och avlopp dras
genom kvarteren i stora kulvertar, som är
så stora att man kan gå i dem. Detta gör
att gator aldrig behöver grävas upp när till
exempel ledningar ska bytas, säger Magnus
Liljedahl.

Text: Anders Post