Välkommen till Södra Ekkällan– en av Linköpings mest attraktiva stadsdelar

EkkällanEn av de mest eftertraktade nya stadsdelarna som
växer upp i Linköping är Södra Ekkällan, som ligger
i gamla garnisonsområdet. Här finns naturen utanför
dörren, med gångavstånd till city och stadens hela
utbud av kultur, restauranger och affärer.

Två kilometer från Linköpings stadskärna ligger Södra Ekkällan.
Här finns all tänkbar service med butiker och arbetsplatser, förskola,
låg- och mellanstadieskola. Hela området har karaktären
av stadskvarter med parkstråk och mötesplatser, till exempel en aktivitetspark
för både barn och vuxna. I området finns även Friskis &
Svettis, och i närheten hittar du ridsportcenter och golfbana.
Första etappen av Ekkällan Arena med 46 lägenheter i olika storlekar
är nu ute till försäljning. NCC Boende, som nyligen bytt namn till
Bonava (se faktaruta) utvecklar lägenheterna.
Anders Rosell och Sofie Bornmar är båda projektchefer inom
Bonava, och ansvarar bland annat för projekten på Södra Ekkällan.
– Hela det gamla garnisonsområdets mark där det nu byggs för fullt
köptes 2006 av NCC Boende, berättar Anders Rosell. Sedan har vi
bjudit in flera andra aktörer att köpa mark och bygga i området, som
 nu växer fram som en mycket attraktiv stadsdel.
– Det intressanta är just närheten till stadens utbud och lugnet med
naturen runt omkring, säger Sofie Bornmar, som gärna framhåller vilket
ansvar Bonava tagit för att utforma området med dagvattenmagasin,
planteringar och gatunät.

Totalt kommer Södra Ekkällan att innehålla 1 900 bostäder där
Bonava står för cirka hälften, med lika många hyresrätter som bostadsrätter,
och storlekar från 32 kvm till 150 kvm. År 2022 beräknas
hela stadsdelen vara färdigbyggd.
Vi besöker en av Bonavas Bonavavisningslägenheter, en fyra på 105 kvm.
Husets entré är genomgående med ingång från två håll, och med generöst
tilltagna ytor. På ena sidan går lokalgatan och på andra sidan en
längsgående parkremsa som i ena änden leder fram till en vattensamling
med trädäck och bänkar.
Anders Rosell och Sofie Bornmar visar runt i lägenheten.
– Materialen i lägenheterna är av hög kvalitet, säger Anders Rosell
och påpekar att Bonavas bostäder certifieras enligt systemet Miljöbyggnad
nivå silver, vilket framförallt uppfyller krav på mycket effektiv
energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation
och hög fuktsäkerhet.
– Sedan finns ju alltid möjligheten att sätta sin personliga prägel på
lägenheten genom tillval av material och kulörer – eller att välja
bort väggar, säger Sofie Bornmar och pekar på väggen som skiljer
vardagsrummet från ett intilliggande rum. Om den väggen
försvinner så ändras fyran till en rymlig trea.
– För Bonava är inte bara själva bostaden viktig. Minst lika
viktigt är att utveckla ett attraktivt område – något vi tycker att
vi lyckats med i Södra Ekkällan. I återstående projekt som är
under planläggning, så kommer vi självklart att arbeta vidare på
områdets kvaliteter och speciella karaktär, säger Anders Rosell.
-Men det är ju inte bara Ekkällan som är på gång för Bonava i Linköping,
påpekar Sofie Bornmar. Även i Vimanshäll har vi byggt bostäder
och utvecklat ett attraktivt område nära city och fantastiska grönområden.
Läs gärna mer om Vimanshäll på vår hemsida.