Nya stadskvarter och ny bad-, sim- och mötesplats på Folkungavallen

FolkungavallenFolkungavallen, som ligger centralt
i Linköping, har spelat ut sin
roll som idrottsarena. Här planeras
istället nya stadskvarter med
plats för uppskattningsvis 700
lägenheter, skola, förskola och
en ny simhall. Det populära Tinnerbäcksbadet
kommer dock
att vara kvar, men öppnas upp
för en större allmänhet.

– Hela området där den gamla idrottsarenan
Folkungavallen funnits i närmare
90 år kommer enligt planerna att bebyggas
och bli en integrerad del av innerstadsmiljön,
säger kommunens planarkitekt
Erik Adolfsson.
Erik AdolfssonTanken är alltså inte att Folkungavallen
ska bli ett traditionellt bostadsområde,
utan ska sjuda av liv såväl på dagen
som på kvällen. Här ska finnas kontor
och olika arbetsplatser, restauranger och
butiker – allt som finns naturligt i centrala
stadskvarter. På planeringsstadiet finns
även skola och förskola, eftersom man
kan räkna med att även många barnfamiljer
gärna flyttar hit.
– För att bebyggelsen ska bli så varierad
som möjligt, och med olika upplåtelseformer,
kommer ett flertal byggherrar att
få möjlighet att bygga den nya stadsdelen,
säger Erik Adolfsson.
Just nu pågår ett intensivt utredningsarbete.
Under hösten kommer samråd
med allmänheten att hållas om de första
detaljplanerna, som ska antas under mitten
av 2017. Därefter kan de första av
flera byggetapper komma igång.

Simhallen som nu finns på platsen har
sett sina bästa dagar och ska ersättas med
ett helt nytt badhus som uppfyller moderna
krav och tävlingsstandarder. Här pågår just
nu en arkitekttävling om utformningen.
Det populära Tinnerbäcksbadet kommer
att finnas kvar, men troligen öppnas
upp och göras avgiftsfritt.
– Vår ambition är att hela området ska
vara öppet och tillgängligt, säger Erik
Adolfsson.