Så främjar Famna idéburna innovationer

SEDAN 2013 driver Famna en
Vinnovafinansierad testbädd för
personcentrerad vård och social
omsorg. Fokus är på behovsdriven
innovationsutveckling för
Famnas medlemmar.

– Vad det handlar om är att våra medlemmar
kan vända sig till oss för att pröva och förverkliga
en idé eller tanke som kan utveckla
och förbättra verksamheten, säger Jenny
Hjalmars son, projektledare på Famna.
Det man hjälper till med, själva stödet,
handlar exempelvis om att söka finansiering,
frågor kring upphandling, coachning
kring projektledning och processarbete.
Syftet är helt enkelt att utvecklingsidéer och
innovationer inte ska stanna på idéstadiet utan
kunna implementeras i verksamheterna.
Det första projektet inom testbädden som
etablerades var vid Bräcke Diakoni i Göteborg,
närmare bestämt på Södergårdens korttids
och permanentboende samt Norr gårdens
korttidsboende för personer under 65 år som
uppvisar symptom på eller har en diagnostiserad
demenssjukdom. Här har man nu sedan
flera år tillbaka systematiskt arbetat för att
kartlägga de boendes individuella resurser och
behov. Inom testbädden har man arbetat med
att utveckla en personcentrerad dokumentation
och uppföljning, PDU för att stödja arbetet
med ICF-kart läggningen (WHO:s International
Classification of Functioning, Disability
and Health).
Jenny Hjalmarsson tvekar inte om att arbetet
med PDU bidragit till en ökad personcentrering
i vården och omsorgen om de
boende på Söder- och Norrgården. Personcentrering,
där fokus mer handlar om individens
förmågor än om svårigheter.
– Både vi på Famna och Bräcke Diakoni
är jättenöjda, betonar hon.

Bräcke Diakoni har erfarit att deras fokus
på vad personen kan, gör stor skillnad för
självkänslan, självförtroendet och upplevelsen
av livskvalitet. Att fokusera på personens
resurser har visat sig kunna leda till att
personer till och med förbättrat sin förmåga,
trots en framskriden sjukdom. Per sonalen
på boendet och ansvariga biståndshandläggare
upplevde ICF-kartläggningen
som ett ovärderligt verktyg för att utveckla
och följa upp insatserna.
Projektet kring Famnas testbädd pågår
till oktober nästa år.