TYRESÖ KYRKA – EN HISTORISK MÖTESPLATS med Stockholms populäraste vigselrum

Tyresö KyrkaTyresö kyrka och slott är
kommunens historiska hjärta.
Men det är inte fråga om
museala lämningar, utan
levande kultur och natur.
Kristinavandringen är det
senaste tillskottet till Pilgrimscentrums
verksamhet.

När drottning Kristina som 14-åring
gjorde sitt första offentliga framträdande
i Tyresö tegelröda kyrka 1641, kunde
hon knappast tänka sig att människor
mer än 350 år senare skulle kunna bidra
till kollekten genom sina mobiltelefoner.
Ibland möts epoker på ett hisnande
vis. Kristinas invigning av kyrkan sammanföll
med slottsherren Gabriel Oxenstiernas
begravning, och just den här
vårdagen 2015 framförs ett ”Kristinaspel”
i det ljusa kyrkorummet med dess
höga fönster och kalkstensgolv. Josefin
Alfredson med dansare gestaltar Kristinas
liv som ett inslag i firandet av
Tyresö Pilgrimscentrums femårsjubileum
och invigningen av Kristinaleden.

Kristina var en av flera bemärkta personer
som kom att vistas i barockslottet på
höjden ovan Kalvfjärden. Såväl Gustav
III som prins Eugen var här, och en
av de mer färgstarka ägarna var
Claes Lagergren, kammarherre
och markis vid det påvliga hovet,
som närde ett postumt
svärmeri för Marie
Antoinette.
Pilgrimscentrum
i Tyresö
är hela Stockholms
stifts
pilgrimscentrum
och en
mötesplats
för seminarier, föreläsningar och vandringar.
Från centret löper fyra leder av
olika längd som inbjuder till kontemplation
och naturupplevelser. ”Frälsarkransen”
är ett bönearmband där varje
pärla motsvaras av en meditationsplats
i slottsparken. Pilgrimsverksamheten
sker i samarbete med Tyresö kommun
och Nordiska museet, som också förvaltar
slottet.

Det har skett en renässans för pilgrimsvandringar,
människor vallfärdar åter
bland annat till Santiago de Compostela
i Spanien.
– Men vi skiljer oss från våra romerskkatolska
vänner på så sätt att vi ser
vägen som viktigare än målet, säger
kyrkoherde
Michael Öjermo. Det handlar
om natur, kultur och andlighet.
– Ja, vandringen i sig är ett mål, säger
prästkollegan Helena Forsberg. Och
livet är ju en resa.
Michael Öjermo berättar om församlingen
och dess olika verksamheter. Här
arbetar 60 personer, varav sju präster.
Tyresö är Stockholms populäraste vigselkyrka,
här förrättas många dop och
begravningar, men församlingen driver
också öppen förskola, körverksamhet
och arbete bland äldre.
Michael Öjermo är särskilt nöjd med
ungdomsarbetet. I Tyresö konfirmeras
drygt 30 procent i en
årskull, vilket anses
bra i dagens sekulariserade
och mångkulturella
Sverige. 1972
konfirmerades
över 76 procent
av 15-åringarna i
Svenska kyrkan.