FULL FART på fiberutbyggnaden i Tyresö

Fiber TyresöI samverkan med kommunen bygger Telia ut fibernätet i
kommunen – från tätort till glesbygd. Målet är att 90 procent av
hushållen och företagen ska ha 100 mbit/sek år 2020, vilket även
är det nationella målet som regeringen har satt.

Telia och kommunen har bildat en gemensam
styrgrupp där man arbetat
fram en plan för fiberutbyggnaden. I
praktiken fungerar det så att Tyresö tillhandhåller
marktillstånd för fibergrävning
och Telia står för utbyggnad av det
mobila och fasta nätet. Dessutom handlar
det om planering av samförläggning, så
att man inte behöver gräva upp marken
flera gånger vid olika kabeldragningar.
– Vårt helhetsåtagande betyder att
fler kan ta del av bredbandstjänster med
bra kvalitet oavsett var man befinner
sig, säger Thomas Olsson, som är ansvarig
för kommuner och stadsnät på
Telia Öppen Fiber.

Fibern dras i ett huvudstråk och utmynnar
i mindre stråk, som sista biten
går i ett finmaskigt nät och kopplas in
till hushållen. 2010 hade 26 procent av
hushållen möjlighet till fiberuppkoppling.
Idag ligger man på 64 procent, och
Thomas Olsson är optimistisk om att nå
de mål som är satta.
– Ja, jag är ganska säker på att vi kan
erbjuda 90 procent av hushållen att ha
100 mbit/sek år 2020. Vad man kanske
inte tänker på, förutom nyttan av snabb
uppkoppling, är att fastigheten man bor
i faktiskt ökar i värde efter anslutning.

Fibernätet som byggs är ett öppet
nät, vilket innebär att varje hushåll fritt
kan välja bland ett tiotal olika tjänsteleverantörers
erbjudanden för bredband,
digital-tv och telefoni.
– Samtidigt med fiberutbyggnaden gör
vi en satsning på mobilnätet i Tyresö
kommun, berättar Thomas Olsson. Överallt
där man idag kan prata i sin mobiltelefon
kommer invånarna att erbjudas surf,
både via 3G och 4G – ett behov som ökat
dramatiskt de senaste åren.