Stallbacken växer vidare med nya bostäder

Stallbacken ny stadsdel

Stadsdelaen Stallbacken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gamla stallbacken intill Åby
travbana växer just nu en ny
stadsdel fram. Totalt kommer
uppemot tusen bostäder att tas
fram under de närmaste åren.

Hittills är omkring 300 bostäder
på plats men många fler
ska alltså tillkomma. Visionen
är att skapa ett bostadsområde
för en bred målgrupp med olika önskemål
och behov. Det blir därför lägenheter i
olika storlekar och upplåtelseformer. Vid
sidan av bostäder planeras två förskolor,
varav en startar sin verksamhet hösten
2017. Även lokaler för handel är på gång.
Att det skapas en stadsdel just här är
inte så konstigt. Det är ju några få minuter
till Mölndal centrum och Mölndals
station. Runt knuten finns grönområden,
sjöar, motionsspår, idrottsplatser och Åby
travbana så klart.
Kommunikationer och tillgänglighet är
nyckelord i utvecklingen av Stallbacken.
Det gäller inte minst frågan om hållbart
resande. Det ska vara enkelt att ta sig till
och från stadsdelen med gång, cykel och
busstrafik. På kvartersgatorna mitt i området
får bilarna anpassa sig till de gående
och cyklande. Alla gång- och cykelvägar
är dessutom handikappanpassade.
Men det ska inte bara vara enkelt att
röra sig till och från området. Det ska
också vara trevligt, tryggt och trivsamt.
Genom bland annat trädplanteringar, allé
av svarttall, grönska och blommor i alla
dess former, är målet att skapa en känsla
av att bo i en slags grön oas.
Stadsdelen i sin helhet beräknas vara
färdigbyggd 2020.